Bondgenootschap tussen Europese en eilandstaten pleit voor meer ambitie

EU-klimaatsonderhandelaar Frans Timmermans: ‘We hebben liever geen beslissing dan een slechte beslissing.' © Getty

Een coalitie van Europese landen, waaronder Denemarken en Duitsland, en eilandstaten zoals de Marshalleilanden die zich heeft verenigd als de ‘High Ambition Coalition’, heeft zaterdagavond op de klimaatconferentie COP27 in het Egyptische Sharm-el-Sheikh gepleit voor een “ambitieus” resultaat dat het doel in leven houdt om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius.

Jennifer Morgan, de Duitse klimaatminister, zei dat een akkoord alleen zou worden goedgekeurd als het maatregelen zou omvatten die de “1,5 levend houden” – een uitdrukking die de mantra werd van de COP26-besprekingen van vorig jaar in Glasgow bericht FT.com.

Het verwijst naar een doelstelling in de Overeenkomst van Parijs van 2015 om de opwarming van de aarde onder de 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk te houden, en idealiter 1,5°C, door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Om dat ambitieuzer doel te bereiken, moeten de nationaal bepaalde bijdrages of NDC’s worden aangescherpt, “in het bijzonder door de G20”, en moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen ten laatste in 2025 pieken, benadrukt de coalitie. Daarvoor is ook een uitstap uit alle fossiele brandstoffen nodig en niet louter een afbouw van steenkool, zoals nu in de ontwerptekst voorligt.

De nationale onderhandelaars zeiden dat er vooruitgang werd geboekt rond de eerder vastgelopen kwestie van de financiering van “verlies en schade” door rijke landen voor armere landen die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.

De High Ambition Coalition zegt het huidige voorstel omtrent verlies en schade te steunen, maar daarvoor is het dus ook nodig om de doelstellingen over de “1,5 graden” vast te houden. “Het ene zonder het andere houdt geen steek, want dan zouden we ons neerleggen bij een catastrofe”, klonk het. De alliantie bestaat uit Antigua en Barbuda, Barbados, Chili, Colombia, Denemarken, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Marshalleilanden, Oostenrijk, Palau, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Partner Content