België dringt aan op bescherming oceanen op Algemene Vergadering VN

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (L) tijdens het 'Blue Leaders Breakfast'-evenement in het Plaza Hotel in New York. © Belga

Elke tweede keer dat een mens ademhaalt, is dat te danken aan de oceanen. Toch falen de lidstaten van de Verenigde Naties al jaren in hun pogingen een bindend verdrag te sluiten om de teloorgang van de oceanen te stoppen. Op een event in de marge van de Algemene Vergadering in New York heeft België tot dadendrang opgeroepen.

‘De hoge zee beslaat het grootste deel van onze planeet en is een krachtige buffer in de strijd tegen de klimaatopwarming. We zijn het onszelf en de toekomstige generaties verplicht haar de noodzakelijke bescherming te bieden zodat zij ons welvaart en voorspoed kan blijven geven’, verklaarde minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD). 

Van Quickenborne trad woensdag op als gastheer van een event van de Blue Leaders. Onder meer de premier van Curacao, de president van de Seychellen en ministers uit Ecuador, Chili en Panama tekenden present. België neemt het voortouw van deze alliantie van meer dan dertig landen en partnerorganisaties die campagne voeren voor twee doelstellingen: 30 procent van de oceanen beschermen tegen 2030 en een bindend verdrag voor de bescherming van de volle zee.

Een maand geleden mislukte in New York opnieuw een poging om een akkoord over dat verdrag te sluiten. Er wordt al vijftien jaar over gesproken, maar de lidstaten hebben sterk uiteenlopende standpunten en belangen. Eén van de twistpunten is de verdeling van mogelijke baten van de exploitatie van de genetische hulpbronnen van de open zee. 

Het verdrag moet het mogelijk maken om beschermde nationale parken op volle zee vast te leggen. Minstens 30 procent van de oceanen zou van die status moeten kunnen genieten om een impact te hebben. Momenteel wordt slechts één procent van de mariene ecosystemen beschermd.

Oceanen beslaan 70 procent van het aardoppervlak. Ze spelen een belangrijke rol in de regulering van het klimaat en in het bestaan van de mens en de biodiversiteit tout court. Zo produceren ze minstens de helft van alle zuurstof op de planeet en herbergen ze 80 procent van het leven op aarde. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en de winning van olie en gas vormen een grote bedreiging voor deze vitale functies.

België, dat 37 procent van zijn grondgebied in de Noordzee beschermt, en de andere Blue Leaders richten de blik op Montréal, waar eind dit jaar een conferentie over het VN-biodiversiteitsverdrag wordt gehouden. Gehoopt wordt dat de lidstaten het daar eens raken over de bescherming van 30 procent van de oceanen.

Partner Content