Geen akkoord over verlenging vergunning glyfosaat

© Getty Images

De lidstaten van de Europese Unie hebben vrijdag geen akkoord kunnen bereiken over een verlenging van de vergunning voor glyfosaat, het actieve bestanddeel van onkruidverdelger Roundup. Dat heeft de Europese Commissie meegedeeld.

De Commissie had vorige maand voorgesteld om de vergunning voor glyfosaat met tien jaar te verlengen, maar op een bijeenkomst van experts van de 27 lidstaten bleek vrijdag niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid (55 procent van de lidstaten die 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen) voorhanden om het voorstel te steunen of te verwerpen.  

Onder meer België en Frankrijk onthielden zich. De verdeeldheid onder de lidstaten betekent geenszins dat het voorstel van de baan is. In november zullen de lidstaten opnieuw stemmen in een beroepscomité. Indien ze ook daar niet de vereiste meerderheid bereiken, kan de Commissie tegen 14 december zelf een besluit nemen.

De huidige vergunning van glyfosaat trad in december 2017 in werking en loopt nog tot 15 december 2023, nadat ze eind vorig jaar met een jaar was verlengd omdat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) meer tijd nodig had om alle beschikbare wetenschappelijke studies en inzichten te analyseren. Die analyse bracht volgens EFSA geen grote bezorgdheden aan het licht.

De Commissie bouwde in haar voorstel wel een aantal voorzorgsmaatregelen in, zoals bufferzones rondom met glyfosaat bewerkt terrein in landbouwgebieden.

Of een werkzame stof op de markt kan worden toegelaten, wordt op Europees niveau beslist. De individuele lidstaten beslissen vervolgens over de vergunning voor specifieke producten – zoals Roundup van chemieconcern Bayer.

Wegens de onzekerheid over de schadelijke gevolgen van glyfosaat voor mens en milieu geldt in België sinds een aantal jaren een verbod op de verkoop van de stof aan en het gebruik ervan door particulieren.

Partner Content