De tapuit broedt niet meer in Vlaanderen

Vlaanderen moet het in 2013 zonder broedende tapuiten stellen.

Vlaanderen verloor de tapuit als broedvogel. De kans op herstel van de Vlaamse broedpopulatie is bitter klein, waarschuwt Dominique Verbelen van Natuurpunt op natuurbericht.be.

Midden jaren zeventig werd het aantal broedparen op 230 geschat, sindsdien daalde dat aantal tot 50 paartjes midden jaren tachtig, 35 midden jaren negentig en hooguit nog 15 na de eeuwwisseling. Enkel in de Ijzermonding in Nieuwpoort en in het havengebied van Zeebrugge werd nog jaarlijks gebroed. Twee broedpogingen in 2012 bleken niet succesvol en Natuurpunt denkt dat 2013 het eerste jaar kan worden dat Vlaanderen het zonder broedende tapuiten moet stellen.

“Tapuiten moeten het hebben van open en schaars begroeide gebieden: heide, duinen, terrils en zandvlakten”, aldus Dominique Verbelen. “Maar net dat habitat verdween in ijltempo. Er zijn wel nog duin- en heidegebieden, maar die worden veel minder intensief begraasd dan vroeger waardoor de heide ging vergrassen en de duinen dichtgroeiden met duindoorn”.

De oorzaak van die vegetatieverandering is volgens Natuurpunt te vinden in de zure regen en een toegenomen stikstofafzet. “En ook de crash in het Vlaamse konijnenenbestand, onder andere als gevolg van myxomatose, leidde tot minder begrazing en minder geschikte nestholtes. En net die konijnenholen zijn een must voor de tapuit, als broedholte.” Ook sterk toegenomen recreatie verdreef de resterende paartjes naar afgesloten gebieden.

De vereniging stelt nu een aantal gerichte maatregelen voor om de tapuit als Vlaamse broedvogel te behouden. (Belga/INM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content