Brusselaars in de bres voor groen

© Wouter De Raeve

Enkele kleine initiatieven boekten de laatste tijd opmerkelijke successen in het streven naar een groenere hoofdstad.

Brussel heeft nog steeds het imago het favoriete jachtterrein te zijn van projectontwikkelaars en betonbaronnen. Maar enkele kleine initiatieven boekten de laatste tijd opmerkelijke successen in het streven naar een groenere hoofdstad.Het meest opgemerkt is de Actie Protectie Platanen en Kasseien, die zich verzet tegen de heraanleg van de Havenlaan. Om de verkeersdruk ten gevolge van het nieuwe logistieke centrum Bilc op te vangen, zouden alle 300 platanen langs de laan moeten verdwijnen, en wordt het kasseien wegdek vervangen door beton. Omdat het Bilc er uiteindelijk niet komt, is volgens omwonenden ook de heraanleg overbodig geworden.

Veel media-aandacht kreeg hun grote spandoek op het drukke Saincteletteplein, waarop een rij afgezaagde bomen te zien is met daarboven de ironische slogan: “Te veel groen in de stad.” Ook op Facebook wordt actie gevoerd: de ’ter dood veroordeelde’ Daan Plataan heeft er intussen al zo’n 1.400 vrienden. En een petitie tegen de plannen telt meer dan 6.000 handtekeningen. Met succes, zo lijkt het, want de start van de werken is voorlopig tot 5 september uitgesteld, en minister-president Charles Picqué (PS) heeft al laten weten dat het dossier op de ministerraad van 29 augustus opnieuw besproken zal worden.

Ninoofsesteenweg

Niet zo grootschalig maar daarom niet minder sympathiek is het initiatief van Jeroen Peters aan de Ninoofsesteenweg in Molenbeek: op een braakliggend terrein van 11.000 vierkante meter legde de kunstenaar dit voorjaar een openbare tuin aan. Binnen drie jaar staan hier sociale woningen, maar tot dan kunnen de buurtbewoners genieten van dit verrassende stukje groen. “Ik hoop dat de overheid beseft dat het wel degelijk loont om voor korte tijd een terrein om te vormen tot een tuin voor de omwonenden,” zei Peters aan FM Brussel.

Fontainasplein

Op de drukke noord-zuidas in het centrum van de stad zorgt ‘Link’ voor een tijdelijke verbinding tussen het wat rommelige Fontainasplein en een achterliggend parkje. Bedoeling van het initiatief, dat kadert in het Europese project Green Days, is aan te tonen dat er ook met minimale ingrepen heel wat meer groen in de stad gerealiseerd kan worden. Op die manier wil ‘Link’, een project van de vzw AAA en uitgevoerd door tuin- en landschapsarchitectuurbureau Dees en Lepage, zowel buurtbewoners als beleidsmakers aanzetten tot nadenken over hun omgeving.

Autovrij traject in Brussel

Ook Cyclovia maakt een link: van het stadscentrum tot het Jubelpark werd op zondag 21 augustus een traject autovrij gemaakt voor de zwakke weggebruikers. Het initiatief van Brussels staatssecretaris voor vervoer Bruno De Lille (Groen!) zal op zondag 11 september nog eens herhaald worden, als opwarmer voor de autoloze zondag in het hele Brusselse Gewest op 18 september. (JH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content