‘Mensen afkopen is beschamend’: zorgpersoneel allesbehalve enthousiast over cheque van 300 euro

Het protest tegen premier Sophie Wilmès (MR) aan het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel op 16 mei © Facebook

De eenmalige federale premie van 300 euro voor het zorgpersoneel valt slecht in de sector. ‘Mensen afkopen met een soort restaurantcheque is behoorlijk beschamend’, zegt Mark Selleslach van vakbond ACV Puls.

Op federaal niveau werd op voorstel van de socialisten beslist dat 125.000 zorgverleners een horecacheque van 300 euro netto krijgen. Eenzelfde voorstel op Vlaams niveau voor 127.000 zorgverleners werd weggestemd. Niet elke zorgmedewerker krijgt de premie dus.

Maar dat is voor de vakbonden niet het enige probleem. ‘Dit is nu echt wat er niet moet gebeuren. Vorige week hebben we nog actiegevoerd om structurele maatregelen te vragen, waaronder degelijke lonen’, legt Selleslach uit. ‘De mensen nu afkopen met een soort restaurantcheque is behoorlijk beschamend. Een cadeautje lijkt leuk, maar het is niet het antwoord waar de mensen op zaten te wachten. Het is ook erg paternalistisch om zelfs niet de keuze te laten wat ze met het geld doen.’

Men heeft niet de moeite genomen om te polsen wat we ervan denken.

Mark Selleslach (ACV)

De vakbond klaagt ook dat het initiatief het sociaal overleg doorkruist. ‘Er is overleg opgestart met de werkgevers, de vakbonden en de overheid over structurele oplossingen. Daar nu een budget ingooien voor iets eenmaligs, verstoort eigenlijk het sociaal overleg’, legt Selleslach uit. De vrees bestaat dat er verder niets mogelijk zal zijn.

‘Men heeft niet de moeite genomen om te polsen wat we ervan denken. Men doet maar, ik vind het zelfs provocerend’, zegt de vakbondsman. Hij sluit niet uit dat er acties van komen. ‘We gaan dit verder evalueren de komende dagen, maar het zou best kunnen dat hier protest op straat over komt. Dat zou bijzonder erg zijn.’

‘Gemiste kans voor woonzorgsector’

VLOZO, de sectororganisatie van uitbaters van private oudervoorzieningen, betreurt dat zijn personeel, dat onder de Vlaamse overheid valt, niet in aanmerking komt voor de premie. ‘Dat het personeel van de ziekenhuizen wel een premie ontvangt, valt slecht binnen de woonzorgsector. Dit is een gemiste kans om waardering te tonen voor het voltallige personeel uit de zorgsector’, luidt het. VLOZO ziet in deze zaak ‘een zoveelste bewijs van een gebrekkige afstemming tussen de overheden onderling’.

De organisatie deed naar eigen zeggen zelf voorstellen rond eenmalige zorgpremies. ‘Deze premies zouden door de sector zelf betaald worden. Bruto zou zo gelijk worden aan netto voor de begunstigden van deze premie. De federale regering besloot echter om niet in te gaan op dit constructieve voorstel van de (private) woonzorgsector. Dezelfde federale overheid heeft nu wel plots de nodige middelen gevonden voor deze eenmalige premie.’

Partner Content