Meerderheid en oppositie passen statuut slachtoffers terrorisme aan

© Jurgen Augusteyns

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag het wetsontwerp goedgekeurd over de slachtoffers van terreurdaden. Meerderheid en oppositie raakten het eens over een reeks amendementen, die tot stand kwamen in samenwerking met de bevoegde ministers Koen Geens en Maggie De Block.

Op een eerste versie van de tekst, die al van februari dateert, was soms felle kritiek gekomen van slachtofferorganisaties die na de aanslagen van 22 maart het levenslicht zagen. Ook de parlementaire onderzoekscommissie kwam met een reeks aanbevelingen. De tekst voert een statuut van nationale solidariteit in voor de slachtoffers van aanslagen in België en in het buitenland. Hij voorziet onder meer in een vergoedingspensioen en de terugbetaling van medische en psychologische kosten.

Er rezen echter vragen bij de wettekst, bijvoorbeeld over buitenlandse slachtoffers, de invoering van een uniek loket of de aanduiding van referentiepersonen om de slachtoffers en hun naasten te begeleiden. Een ander probleem rees rond de snelheid van de schadeloosstelling door de verzekeringsmaatschappijen.

De amendementen moeten antwoord bieden op een aantal vragen. De Commissie voor de financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden zal een centrale rol spelen door als een soort van uniek loket te functioneren.

De vereniging Life4Brussels had gepleit voor een waarborgfonds dat kan zorgen voor een volledige schadeloosstelling van terreurslachtoffers, zoals dat vandaag al bestaat in Frankrijk. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) legde uit dat de situatie in België verschillend is. Er zit een wetsontwerp in de pipeline dat een subrogatiemechanisme in het leven roept waarbij de overheid een voorschot kan betalen aan de slachtoffers en het bedrag kan recupereren bij de verzekeraars.

Er bestaat een wet uit 2007 die de schadeloosstelling van slachtoffers van terrorisme regelt. Een aantal zaken moet opnieuw tegen het licht worden gehouden om het aantal plaatsen en soorten aanslagen uit te breiden die in rekening kunnen worden genomen.

Partner Content