Meerderheid en oppositie botsen over benoeming provinciegouverneurs

Jan Spooren

Oppositiepartijen Vlaams Belang, Groen en SP.A hebben in het Vlaams Parlement forse kritiek geformuleerd op de manier waarop de Vlaamse regering drie nieuwe provinciegouverneurs heeft aangeduid. Dat de regering-Jambon daarbij opnieuw heeft gekozen voor politieke benoemingen, is voor de oppositie onaanvaardbaar en ‘schadelijk voor het imago van de politiek’.

Vorige vrijdag, op de laatste ministerraad voor het zomerreces, hakte de Vlaamse regering de knoop over de benoeming van de provinciegouverneurs door. N-VA mocht met Jos Lantmeeters en Jan Spooren de gouverneurs in respectievelijk Limburg en Vlaams-Brabant leveren en Open VLD kreeg met Carina Van Cauter de gouverneurspost in Oost-Vlaanderen. De drie werden niet benoemd na een objectieve selectieprocedure, maar op basis van een politiek akkoord.

Het is vooral de keuze voor die politieke procedure die voor de oppositie een doorn in het oog is. Zo spreekt Chris Janssens van een ‘platte politieke benoeming’. ‘Voor elke job, van poetsvrouw tot directeur, moet men selecties doorlopen. Maar dat gebeurt dus niet wanneer de hoogste ambtenaar van de provincie wordt benoemd. Dan telt enkel de partijlidkaart en krijgt men een win for life tot aan zijn pensioen’, aldus de Vlaams Belanger. Jeremie Vaneeckhout (Groen) noemt de keuze voor politieke benoemingen ‘een belediging voor elke Vlaming die via selectieprocedures moet bewijzen dat hij de juiste man/vrouw op de juiste plaats is’. Door de te kiezen voor politieke benoemingen vervalt men volgens hem ‘in de ziekte van de traditionele partijen van de afgelopen decennia’ en maakt de regering ‘een historische fout’. En ook Kurt De Loor (SP.A) vindt dat de politiek hiermee ‘in zijn globaliteit geen goed figuur slaat’.

De drie oppositiepartijen willen dat de regering afstapt van de politieke benoemingen en (opnieuw) werk maakt van een objectieve selectieprocedure. Minister Somers verdedigde echter de gekozen procedure en verwees naar de kwaliteiten van de drie gekozen kandidaten. Hij las daarbij de grote lijnen van hun CV’s voor als motivering. ‘Waar u ook zit, u blijkt over een goede internetverbinding te beschikken, want u hebt net de integrale Wikipediapagina’s van de drie benoemde kandidaten voorgelezen. Maar het blijft onduidelijk aan welke specifieke criteria men moet voldoen om gouverneur te worden’, reageerde Janssens smalend.

Dat ook Groen bezwaren heeft bij de procedure, leek Somers wat te verbazen. ‘Dat is ook de manier waarop het Grondwettelijk Hof wordt aangesteld. Er wordt nu fel gereageerd op de gouverneurs, maar als het gaat over het Grondwettelijk Hof, neemt men een andere houding aan’, aldus Somers. De Open VLD-minister kreeg ruggensteun van coalitiepartners N-VA en CD&V.

Zo erkent Steven Vandeput (N-VA) dat het gaat om een politieke benoeming. ‘Maar dat is de manier waarop gouverneurs sinds het ontstaan van dit land zijn benoemd’, aldus Vandeput, die meteen ook een oproep deed om te ‘stoppen met de sfeermakerij’ rond de benoemingen. CD&V’er Brecht Warnez wees er dan weer op dat de huidige gouverneurs ook op een politieke manier benoemd werden en dat zij tijdens de coronacrisis ‘op een goede manier hun mandaat hebben ingevuld’. Somers zei ook nog dat er afgelopen vrijdag al een eensluidend positief advies van de federale regering is gekomen, dat de drie gouverneurs in augustus zullen aangesteld worden en dat ze vanaf 1 september effectief aan de slag gaan.

Partner Content