Meer discriminatie in onderwijs en op werkvloer: ‘Mensen vinden ook gemakkelijker weg naar Unia’

© istock

Nooit eerder klopten zoveel mensen bij Unia aan om discriminatie aan te klagen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Omdat er meer discriminatie is, zegt de organisatie, ‘maar ook omdat mensen de weg naar Unia beter kennen.’

Unia, het voormalige Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, maakte zijn eerste cijfers voor 2016 bekend. Daaruit blijkt dat er 20% meer nieuwe dossiers werden geopend voor mogelijke discriminatie, haatspraak en haatdelicten. ‘Die dossiers openen we grotendeels reactief, na klachten van mensen die zich gediscrimineerd voelen’, zegt woordvoerder Bram Sebrechts. ‘Soms gaan we ook proactief te werk.’ Hoe de verhouding ligt tussen beide, is Sebrechts niet bekend. ‘Regelmatig bundelen we wel klachten van mensen over dezelfde onderwerpen. Daarom spreken we liever over dossiers in plaats van klachten.’

Hoewel de volledige en definitieve cijfers pas in juni worden meegedeeld, benadrukt Unia, tekent zich een eerste trend af. Er is een duidelijke toename van het aantal gevallen van discriminatie in twee domeinen: werk en onderwijs. Het aantal dossiers over ‘discriminatie tijdens het werk’ steeg met 47 procent, van 343 in 2015 tot 504 vorig jaar, meldt Het Laatste Nieuws. Opvallend: de klachten over discriminatie op basis van leeftijd zijn meer dan verdubbeld in één jaar tijd. In dezelfde krant geeft Unia een verklaring, namelijk de veroordeling van keukenfabrikant Dovy – nadat het een 59-jarige sollicitant had geweigerd – die veel zou hebben losgemaakt bij lotgenoten.

Ook in het onderwijs wordt vaker melding gemaakt van discriminatie. Vorig jaar opende Unia 213 dossiers nadat ouders of leerlingen hadden aangegeven zich benadeeld te voelen, dat is 25 procent meer dan het jaar ervoor. De weigering van scholen om leerlingen met een handicap op te nemen, is hiervan de oorzaak.

‘Ik geloof niet dat racisme toeneemt, wel onze gevoeligheid ervoor’, zei filosoof Maarten Boudry begin januari in De Tijd.

‘We willen ons niet uitspreken over de vraag of we gevoeliger zijn geworden voor racisme, maar het is zo dat mensen beter geïnformeerd zijn over hun rechten en gemakkelijker de weg naar Unia vinden’, zegt Sebrechts. ‘De basis waarmee Unia werkt, de Antidiscriminatiewet en Antiracismewet uit 2007, is alleszins niet veranderd.’

Partner Content