Meer dan 16 procent van Belgische jongeren leefde in 2012 in armoede

Armoede in Vlaanderen © Belga

Het armoederisico bij Belgische jongeren stijgt licht. 16,7 procent van de jongeren onder de 18 jaar woonde in 2012 in een gezin waarvan het inkomen onder de armoededrempel ligt.

In 2012 leefde 16,7 procent van de jongeren onder de 18 jaar in een gezin waarvan het inkomen onder de armoededrempel ligt, terwijl 15 procent van de totale Belgische bevolking met armoede te kampen had. Dat blijkt uit een rapport van de FOD Sociale Zekerheid.

‘Hoewel in België de globale impact van de crisis op de armoede eerder beperkt is gebleven, is het armoederisico bij jongeren licht toegenomen, terwijl het bij ouderen is afgenomen’, zo blijkt.

Europese gemiddelde

Door kinderbijslag en andere fiscale voordelen wordt dat armoederisico bijna gehalveerd, van 27 naar 15 procent. Dat effect is het grootst bij eenoudergezinnen, waarvan anders 60 in plaats van de huidige 40 procent in armoede zou leven. In België gaat 6,5 miljard euro naar sociale uitgaven voor onder meer kinderbijslag, ouderschapsverlof, kinderdagverblijven en thuishulp. Dat komt overeen met 2,26 procent van het BBP. Daarmee situeert België zich rond het Europese gemiddelde.

‘Deze cijfers illustreren duidelijk het belang van een efficiënte strijd tegen sociale uitsluiting’, zegt Elke Sleurs (N-VA), staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. ‘De federale regering heeft nu bijkomende maatregelen genomen om de koopkracht van de meeste kwetsbare groepen in onze samenleving te beschermen en te versterken. We verhogen de laagste sociale uitkeringen en pensioenen met 2 procent. Zo gaan de uitkeringen stelselmatig in de richting van de Europese armoedegrens.’ (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content