Magnette (PS): ‘N-VA kwam grotendeels tegemoet aan onze sociale eisen’

PS-voorzitter Paul Magnette

In de onderhandelingen met de N-VA werden ’tegen alle verwachtingen in’ heel wat sociale eisen van de PS ingewilligd.

Dat heeft voorzitter Paul Magnette vrijdag gezegd in een ‘Facebook live’ met de militanten.

Magnette herinnerde aan de eisen die de PS in het kader van de federale regeringsvorming op tafel legde: het optrekken van de pensioenen tot 1500 euro, de verhoging van de laagste lonen, de herfinanciering van de gezondheidszorg, het optrekken van de laagste sociale toelages tot de armoededrempel en de langetermijnsfinanciering van de sociale zekerheid.

‘Tegen alle verwachtingen in hebben we met onze socialistische kameraden in het noorden N-VA kunnen overtuigen dat er op al die domeinen vooruitgang moest geboekt worden. We werden grotendeels gehoord, we stonden heel dicht bij aanzienlijke sociale vooruitgang voor ons land’, zo blikte Magnette terug op de formatiepoging die hij met N-VA-voorzitter Bart De Wever ondernam.

‘Bijna hetzelfde’

Magnette voegde toe dat ‘liberalen noch groenen in deze richting wilden voortgaan’. Wat er op milieuvlak op tafel lag, was volgens Magnette nochtans bijna hetzelfde resultaat als in november, toen de PS-voorzitter een coalitie met liberalen en groenen in het zadel wou hijsen. Hij zei wel geen woord over het behoud van een nucleaire capaciteit, iets wat volgens De Wever ook in het ontwerpakkoord stond.

De onderhandelingen met de Vlaamse nationalisten gingen ook over institutionele hervormingen. Dat is niet de prioriteit van het moment, erkende Magnette, maar ‘op een bepaald moment, voor 2024, moeten we ons voorbereiden om België op orde te brengen’.

Verkiezingen sluit de PS niet uit. Maar als een stembusgang geen duidelijke mogelijkheden voor politieke meerderheden oplevert, dan komt er gewoon een nieuwe onderhandelingsronde die net zo ingewikkeld is als de huidige, waarschuwde Magnette.

Partner Content