Maggie De Block dient nationale strategie voor integratie Roma in bij EU-Commissie

(Belga) Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block heeft deze week de Belgische strategie voor de integratie van Roma ingediend bij de Europese Commissie. Dat meldt ze in een persbericht. De strategie, die alle 27 EU-landen moeten opstellen, moet de Roma een betere toegang geven tot werk, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.

Vorig jaar werd op Europees niveau beslist dat alle lidstaten een nationale strategie voor Roma en woonwagenbewoners moeten opstellen. Op die manier moet het lot van de vaak achtergestelde bevolkingsgroep worden verbeterd. De Belgische strategie werd opgesteld door een intergouvernementele werkgroep, waarin ook organisaties zetelen die samenwerken met de Roma. In de strategie staat onder meer dat het in de eerste plaats de landen van oorsprong, binnen en buiten de Europese Unie, toekomt om de rechten van Roma te doen respecteren. De Europese en internationale verdragen daarover moeten ze naleven. Er wordt ook opgemerkt dat het wettelijk niet mogelijk is om de Roma als bevolkingsgroep te bevoorrechten, evenmin is het bekend hoeveel Roma precies in België verblijven. Toch bevat de strategie een opsomming van concrete acties die door het federale niveau en de regio’s worden genomen. Een greep uit de lijst: in Vlaanderen zullen Bulgaren en Roemenen die niet over een arbeidskaart beschikken naar knelpuntberoepen worden geleid; op federaal niveau zal de OCMW-huurwaarborg “beter gecommuniceerd worden naar de Romagemeenschap”; in Brussel is nu al een straathoekwerker actief die zich specifiek tot de personen van Roma-origine richt. Maggie De Block hoopt dat met de strategie Roma effectief beter geïntegreerd kunnen worden. De strategie moet ook helpen om tegen 2020 380.000 mensen uit de armoede te halen. (KAV)

Partner Content