Slechts een fractie van de jongeren met psychiatrische problemen wordt behandeld. Waarom schiet de overheid niet snel in actie?

RUDY DEMOTTE: Sinds 2001 is de federale overheidsdienst Volksgezondheid met proefprojecten gestart, zoals psychiatrische thuisbehandeling en de intensieve behandeling van sterk gedragsgestoorde en/of agressieve jongeren. Tijdens deze regeerperiode hebben we die projecten verlengd. Intussen hebben we ook een aanbod gecreëerd voor de intensieve behandeling van delinquente jongeren met psychiatrische problemen. Het is n...

RUDY DEMOTTE: Sinds 2001 is de federale overheidsdienst Volksgezondheid met proefprojecten gestart, zoals psychiatrische thuisbehandeling en de intensieve behandeling van sterk gedragsgestoorde en/of agressieve jongeren. Tijdens deze regeerperiode hebben we die projecten verlengd. Intussen hebben we ook een aanbod gecreëerd voor de intensieve behandeling van delinquente jongeren met psychiatrische problemen. Het is niet alleen een kwestie van middelen. Voor ieder proefproject is er een opbouwproces nodig en een optimaal samenspel met andere domeinen, zoals onderwijs en arbeid. Het personeel moet ook ervaring en deskundigheid verwerven. DEMOTTE: We zijn nog in het stadium van evaluatie. Het vergt tijd om proefprojecten op te starten. Die projecten zijn inderdaad een win-winsituatie voor de maatschappij én de patiënt. Daar ben ik van overtuigd. Op die manier is het immers mogelijk om acute crisissituaties in het thuismilieu op te volgen en bijvoorbeeld samen te werken met de school. DEMOTTE: Mijn topprioriteit is vandaag het creëren van zorgcircuits en netwerken die in hoofdzaak overleg rond de patiënt stimuleren. In dat kader willen we dit jaar 'therapeutische' proefprojecten opstarten. Aan de hand daarvan hoop ik méér zorg op maat te kunnen bieden en de continuïteit van de zorgverlening te garanderen. Een deel van die projecten zal zich op de doelgroep 'jongeren en kinderen' toeleggen. De projecten voor thuisbehandeling zullen daarin worden geïntegreerd. De uiteindelijke evaluatie van de therapeutische projecten moet immers uitmonden in richtlijnen voor netwerken en zorgprogramma's. DEMOTTE: We hebben de kinder- en jeugdpsychiaters onlangs een aparte erkenning gegeven. In 2006 komt er ook een verhoging van hun honorarium. We plannen ook een stijging van het aantal kinderpsychiaters in de afbakening van de numerus clausus. Vier toevoegingen in de nomenclatuur voor psychiatrische verstrekkingen aan kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar moeten niet alleen verhinderen dat kinderpsychiaters naar Nederland vertrekken, maar vooral de ambulante therapie stimuleren.