'Life is what happens to you while you're busy making other plans.' Dat citaat van wijlen John Lennon is een waarheid als een koe. In 2014 zal het niet anders zijn. En toch heb ik nogal wat plannen liggen. In Antwerpen hebben we het OCMW-budget met 25 procent verhoogd. We zijn gewapend om een krachtig sociaal beleid te voeren. Centraal staan twee gedachten: het bestrijden van sociaal misbruik en het actief opsporen van armoede. We zullen niet meer wachten tot mensen compleet radeloos naar het OCMW stappen...

'Life is what happens to you while you're busy making other plans.' Dat citaat van wijlen John Lennon is een waarheid als een koe. In 2014 zal het niet anders zijn. En toch heb ik nogal wat plannen liggen. In Antwerpen hebben we het OCMW-budget met 25 procent verhoogd. We zijn gewapend om een krachtig sociaal beleid te voeren. Centraal staan twee gedachten: het bestrijden van sociaal misbruik en het actief opsporen van armoede. We zullen niet meer wachten tot mensen compleet radeloos naar het OCMW stappen. We gaan zelf op zoek naar mensen in nood, voor ze verpletterd worden door een schuldenberg. Bijvoorbeeld door gezinnen die hun schoolrekeningen niet kunnen betalen, uit te nodigen om hulp te aanvaarden. Of ouders bij te staan in de opvoeding van kinderen die de school dreigen te verlaten zonder diploma. De Nederlanders hebben voor die kordate aanpak een prachtig woord gelanceerd: bemoeizorg. Als je armoede actief opspoort, heb je op korte termijn meer middelen nodig. Op langere termijn bespaar je. En je voorkomt een nieuwe spiraal van ellende. Generatiearmoede aanpakken, is een speerpunt van ons beleid. We gaan een contract aan met de burger. Wij bieden kansen aan, maar je moet ze ook grijpen. Al zijn er ongetwijfeld ook mensen die altijd steun nodig zullen hebben. Die zullen we niet vergeten. Ons sociaal programma op de politieke kaart zetten, is ook een van mijn prioriteiten voor de verkiezingen in mei. Volgens Trends heeft de N-VA het vertrouwen van 51 procent van de ondernemers. Daar zijn we trots op. Alleen wordt die troef door onze politieke tegenstanders consequent uitgebuit. We worden afgeschilderd als de partij van de patroons die een nieuw Thatcheriaans tijdperk wil inluiden. Dat is niet zo. Sociaal en rechtvaardig beleid voor hen die de solidaire welvaartsstaat broodnodig hebben, is perfect combineerbaar met respect voor hen - werknemers en werkgevers - die de welvaartsstaat in stand houden. Maar misschien hebben we het te makkelijk gemaakt om dat verstarde beeld van ons op te hangen. Daar moeten we tijdens deze campagne iets aan doen. Het is alvast mijn voornemen voor 2014. Dat en toch voldoende gaten vinden in mijn agenda voor mijn fantastische zonen Stef en Thijs. En als het even kan: een citytrip naar een geweldige stad. Samengevat in de woorden van Joost Zweegers: 'the best is yet to come', op ieder vlak. van Liesbeth Homans, OCMW-voorzitter, schepen voor Sociale Zaken, Wonen, Diversiteit & InburgeringDe Nederlanders hebben voor die kordate aanpak een prachtig woord gelanceerd: bemoeizorg.