Frankrijk bestond op het einde van de 18e eeuw uit meer dan alleen een republikeinse toplaag, en in de hoofden van de meeste burgers werd hem dan ook een monarchale positie toegedicht. Behalve de jakobijnen choqueerde een keizerstitel niemand, integendeel: vanuit alle hoeken van het land en met name vanuit de legerkampen waren er in de maanden voorafgaand aan de kroning talloze verzoekschriften aan de Eerste Consul gestuurd om zich tot keizer te laten benoemen.
...