Het vrij toegankelijke publieksforum vindt plaats tijdens het weekend (9-17uur) in het Vlaams parlement (Hertogstraat 2, Brussel). Meer informatie bij het VIWTA (02 552 40 50 of www.viwta.be).
...

Het vrij toegankelijke publieksforum vindt plaats tijdens het weekend (9-17uur) in het Vlaams parlement (Hertogstraat 2, Brussel). Meer informatie bij het VIWTA (02 552 40 50 of www.viwta.be). Het VIWTA nodigt vijf lezers van dit blad uit om een weekend lang als vip (incl. hotel) de debatten bij te wonen in Brussel. Gewoon vóór 22 mei een e-mail sturen naar viwta@vlaamsparlement.be met drie pertinente vragen over de thematiek, en een korte motivatie (maximaal 250 tekens). Zie ook www.knack.be.'Frankenstein-voedsel' of 'de wonderoplossing voor de honger in de wereld'? Het debat over genetisch gewijzigde organismen (GGO's) ontaardt vaak in een sloganoorlog, die voor- en tegenstanders nog verder uit elkaar drijft. En omdat het zo'n complex onderwerp is, kunnen weinigen de argumenten pro en contra op hun waarde meten. Het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (VIWTA) organiseert daarom op 24 en 25 mei een publieksforum over het thema in het Vlaams parlement. Iedere bezoeker mag er deelnemen aan de discussies met de experts ter zake. Het unieke aan de discussies is dat ze gemodereerd en geleid worden door gewone Vlamingen: zestien mensen die geselecteerd werden uit tweeduizend willekeurig aangeschreven volwassenen. Zij kregen van het VIWTA de mogelijkheid om zich vooraf grondig te informeren: via informatiebrochures, onderlinge discussies en gesprekken met de specialisten die ze zelf aanwezen. Deze vorm van beleidsparticipatie is nieuw voor Vlaanderen. In landen als Denemarken, Nederland en Zwitserland zijn publieksforums meer bekend. Ze zijn vooral bedoeld om beleidsmakers een duidelijk zicht te geven op de opvattingen in de samenleving over complexe materies. Ook het VIWTA maakt de brug naar het beleid. De knelpunten, vraagstellingen en aanbevelingen die tijdens de publieksdiscussies naar voren komen, worden na afloop door de zestien 'gewone Vlamingen' samengebundeld en overhandigd aan de voorzitter van het Vlaams parlement, Norbert De Batselier (SP.A). Op die manier komen de Vlaamse volksvertegenwoordigers te weten waar de burger in deze materie nog mee worstelt, en wat die burger in dit verhaal écht belangrijk vindt. Het is namelijk ook diezelfde burger die de gevolgen van het beleid uiteindelijk op zijn bord krijgt, genetisch gewijzigd of niet. Gerry Meeuwssen