MAANDAG 30 JULI.
...

MAANDAG 30 JULI.De inflatie is in juli van 2,93 procent naar 2,65 procent gedaald. - Ziekenhuizen willen een vast bedrag aanrekenen aan mensen die zonder doorverwijzing van de huisarts naar de spoedafdeling gaan. Zo willen ze vooral diegenen treffen die voor onbenulligheden een beroep doen op de spoeddienst.DINSDAG 31 JULI.Het hoofd van het Amerikaanse drugsbestrijdingsagentschap DEA zegt dat België en Nederland verantwoordelijk zijn voor 90 procent van de ecstacy-productie op de wereldmarkt.WOENSDAG 1 AUGUSTUS.Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP) werkt aan een oplossing voor de thuisverpleging. Het Wit-Gele Kruis trok eerder aan de alarmbel wegens acute financiële problemen bij de Brusselse afdeling. - De Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie daagt het socialistische ziekenfonds voor de rechter omdat het bij zijn leden reclame zou maken voor generische middelen. Het ziekenfonds ontkent dat en spreekt van normale informatieverstrekking. - De familieraad wordt afgeschaft. Bij het overlijden van één ouder wordt er geen toeziende voogd meer aangesteld; bij de dood van de tweede ouder nog wel. Die maatregel geldt ook voor personen die onder het statuut van de verlengde minderjarigheid vallen. De taak van de familieraad wordt door de vrederechter overgenomen.DONDERDAG 2 AUGUSTUS.Volgens de Vlaamse Raad voor Wetenschapsonderzoek loopt de achterstand op het vlak van wetenschappelijk onderzoek ten opzichte van de buurlanden op tot 10 miljard frank (247 miljoen euro). De raad pleit voor een dringende inhaalbeweging. - In een rondzendbrief regelt minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne (PRL) de bevoegdheden van de veiligheidsschepen. Enkele steden installeerden na de gemeenteraadsverkiezingen immers zo'n schepen, maar in de praktijk leidde dat meermaals tot conflicten met de burgemeesters die geen bevoegdheden wilden afstaan. ( Zie ook pag. 33) - In enkele vastgoedbladen verschijnt een advertentie waarin de federale overheid enkele gebouwen te koop aanbiedt. De Financietoren is er daar één van.VRIJDAG 3 AUGUSTUS.Het technologiefonds Flanders Language Valley Fund meldt dat het de samenwerking met revisor KPMG voortijdig wil beëindigen op de komende buitengewone aandeelhoudersvergadering. De aanleiding voor dat ongewone besluit is de blijvende onenigheid over de dubieuze financiële operaties die het fonds vorig jaar in Zuid-Korea uitvoerde.ZATERDAG 4 AUGUSTUS.Cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum tonen aan dat het aantal afgelegde kilometers op onze autosnelwegen in de eerste helft van dit jaar met één procent afgenomen is. Het is de eerste daling in de voorbije tien jaar. - De havens van Oostende en Zeebrugge vragen subsidies aan de federale overheid voor de strijd tegen illegale vluchtelingen. Het geld moet dienen voor de extra investeringen die de verhoogde waakzaamheid meebrengt.