Het pokkenvirus is ooit actief ingezet als biologisch wapen. De Britten gebruikten het om vijandige stammen in India aan te pakken; de Spanjaarden deden hetzelfde met de Amerikaanse indianen. Ze deelden dekens uit die met het virus besmet waren, zodat ze weken later ongehinderd voorbij hun zieltogende vijanden konden trekken. Vele westerlingen hadden door geregeld contact weerstand tegen het virus opgebouwd. Voor de lokale mensen betrof het een eerste confrontatie - die zorgt altijd voor een ravage. Het aidsvirus bewijst dat momenteel voor de zoveelste keer. Bijna nieman...

Het pokkenvirus is ooit actief ingezet als biologisch wapen. De Britten gebruikten het om vijandige stammen in India aan te pakken; de Spanjaarden deden hetzelfde met de Amerikaanse indianen. Ze deelden dekens uit die met het virus besmet waren, zodat ze weken later ongehinderd voorbij hun zieltogende vijanden konden trekken. Vele westerlingen hadden door geregeld contact weerstand tegen het virus opgebouwd. Voor de lokale mensen betrof het een eerste confrontatie - die zorgt altijd voor een ravage. Het aidsvirus bewijst dat momenteel voor de zoveelste keer. Bijna niemand heeft weerstand tegen deze nieuweling, zodat de gevolgen overweldigend zijn. Het blad The Sciences berichtte vorig jaar over geheime projecten van de Russen om het pokkenvirus tot een biologisch wapen om te bouwen. Met de Wereldgezondheidsorganisatie werden afspraken gemaakt dat de laatste stalen van het virus, die in gespecialiseerde laboratoria bewaard worden, op 1 juli 1999 vernietigd moeten worden. Het valt echter te vrezen dat zo'n uitroeiing een utopie is. Overlopers uit de Russische laboratoria, die zich verzamelen onder het conglomeraat "Biopreparat", vertellen verhalen over stocks van het pokkenvirus die zijn aangemaakt, en deels doorverkocht aan onder meer Irak en Noord-Korea. Biopreparat zou in zijn gloriedagen meer dan dertigduizend mensen tewerkgesteld hebben. Ze kweekten op grote schaal virussen om ze in raketkoppen op het Westen af te vuren. Het pokkenvirus heeft onmiskenbare voordelen als biologisch wapen. Het zou een ware psychose veroorzaken, onder meer door de afzichtelijkheid van de mensen die ermee besmet worden. Het feit dat het virus niet heel dodelijk is, zou ertoe leiden dat een massa zieken in quarantaine moet worden gehouden, wat het medisch systeem van een aangevallen land zo zwaar zou belasten dat het in elkaar moet stuiken. Voor de Russen volstond dat nog niet. Ze zouden ook een genetisch chimeer gemaakt hebben: een vreselijke mengeling van de belangrijkste genen uit twee virussen, het pokkenvirus en een virus dat Venezuela paardenencefalitis (VPE) veroorzaakt - nog zo'n ziekte die tekeergaat in een lichaam zonder op grote schaal dodelijk te zijn. Het VPE verlamt het afweersysteem, zodat de monsterlijke effecten van de pokken nog extremer zouden worden. Het is blijkbaar niet eens echt moeilijk om zoiets te maken. "Dit is geen raketwetenschap, maar keukenscheikunde", zei een Amerikaans viroloog daarover. De Amerikanen moeten nu beslissen of ze grote hoeveelheden vaccins tegen de pokken zullen opslaan voor het geval er een - al dan niet door terroristen uitgevoerde - aanval met het virus komt. De Russische overlopers zijn er niet zeker van of dat wel nodig is. Ze gaan ervan uit dat de biologische wapenmakers in hun geboorteland ondertussen weerstand tegen de klassieke vaccins in hun virussen hebben ingebouwd. Zodat er geen verdediging tegen een aanval mogelijk is.Dirk Draulans