Zoals in Mangomoment pleiten ook de auteurs van Wie ben jij voor mij? voor een warme professionele relatie met cliënten in de hulpverlening. Docenten en studenten van de opleiding or...

Zoals in Mangomoment pleiten ook de auteurs van Wie ben jij voor mij? voor een warme professionele relatie met cliënten in de hulpverlening. Docenten en studenten van de opleiding orthopedagogie van HOGENT tekenden 13 beklijvende verhalen op van (naasten van) cliënten uit onder meer de jeugd-, psychiatrische en forensische hulpverlening. Na elk verhaal reflecteert de persoon die de pen vasthield over wat hem opviel, raakte of tot nadenken stemde. Om vervolgens de lezer met concrete vragen zelf tot reflecteren aan te zetten. Psycholoog Inge De Vos en orthopedagoog Vera Van Hove sluiten het boek af met 10 wetenschappelijk gekaderde krachtlijnen. Die kunnen hulpverleners inspireren om, naar het voorbeeld van de sherpa's in de Himalaya, écht het verschil te maken.