Marcus Junius Brutus
...

Marcus Junius Brutus82-42 v.C. 54: quaestor in Cilicia (Klein-Azië en Cyprus) waarbij hij staatsgeld uitleende tegen een interest van 48 procent en zijn leger inzette om de intresten te innen. 48: gouverneur van Noord-Italië. 44: praetor in Rome, staat meteen onder de consul en is bevoegd voor rechtbanken. 44: moord op Caesar? 43: door de senaat uitgeroepen tot staatsvijand. 42: zelfmoord na de nederlaag tegen Octavianus. Marcus Porcius Cato (Cato de jongere) 95-46 v.C. 67-65: legerdienst in Macedonië. 65: quaestor, bevoegd voor controle op de financiën. 58-54: praetor, gouverneur van Cyprus, waar hij de corruptie bestrijdt. 54-46: fanatiek tegenstander van Caius Julius Caesar en verdediger van de republiek. Moedigt Pompeius aan om de oorlog aan Caesar te verklaren. 46: zelfmoord in Utica (Tunesië) als het nieuws komt dat Caesar de overwinnaar is. Absoluut niet om te kopen. Hij dronk veel. Zijn zus, Servilia, was de minnares van Caesar en de moeder van Brutus. Marcus Tullius Cicero106-43 v.C. 80: begint als advocaat. 76-63: opeenvolgend quaestor, volkstribuun, praetor en consul. 63: ontmaskert de staatsgreep van Catilina. 58-57: verbannen uit Rome. 57: kiest de kant van Caesar en de populares. 52-50: proconsul van Cilicia (Klein-Azië en Cyprus), klaagt corruptie van Brutus aan. 49: kiest kamp van Pompeius in burgeroorlog. 47: krijgt genade van Caesar. 43: senator, steunt Octavianus, de erfgenaam van Caesar. 43: vermoord door Marcus Antonius. Begaafd spreker, zeer belezen man. Gnaeus Pompeius Magnus106-47 v.C. 88-71: generaal, versloeg het leger van opstandige slaven onder leiding van Spartacus. Liet de 6000 overblijvende slaven kruisigen. 70: zeer populair generaal en consul samen met Crassus. 59: driemanschap met Marcus Lucianus Crassus (115-53 VC) en Caius Julius Caesar. Huwelijk met Julia, dochter van Caesar. 55: consul na kopen van stemmen. 52: huwelijk met Cornelia, dochter van Scipio. 52-47: leidt de strijd tegen Caesar, wordt verslagen in Griekenland en vermoord op vlucht in Egypte. Marcus Antonius83-31 v.C. 54-50: legerdienst in Gallië. 50 v.C.: volkstribuun met vetorecht over de senaat en de consuls. 47 v.C.: vervangt Caesar die in Afrika vecht. Het wordt een ramp. 46-44: ongenade. 44: moord op Caesar, vlucht als slaaf verkleed. 44: consul. 43: driebond met Octavianus en Lepidus. Moord op Cicero. 36-31: militaire expeditie in Egypte, huwelijk met Cleopatra. 31: zelfmoord. Gaius Octavianus Augustus63 -14 v.C. Zoon van Atia, nicht van Julius Caesar. 45: geadopteerd door Caesar en als erfgenaam aangewezen. 44: consul samen met Caesar, moord op Caesar, burgeroorlog. 43: driebond met Marcus Antonius en Lepidus, dictator voor vijf jaar. 42: Brutus uitgeschakeld. 31: Egypte ingelijfd. 27: titel Augustus, de Verhevene. 14: overleden. Wordt gezien als de eerste keizer: opperbevel van het leger en opperpriester. Zijn hervormingen legden de basis van de 200 jaar durende Pax Romana.