1Kinderen hebben geen respect voor autoriteit
...

1Kinderen hebben geen respect voor autoriteit'Ik vind de term methodescholen nogal eigenaardig gekozen - alle scholen hebben immers een 'methode' - maar ik heb nooit ervaren dat kinderen er minder luisteren dan in traditionele scholen. Natuurlijk: ze werken vaak zelfstandig, alleen of in groepjes, en praten dan met elkaar. Om zo te kunnen werken, heb je net heel veel afspraken nodig. En dus respect voor autoriteit en voldoende tucht.' 2 Kinderen zijn niet klaar voor het middelbaar'Hoe ze de eindtermen bereiken, behoort tot de vrijheid van de school, maar het is de maatschappelijke opdracht van alle scholen, ook van de erkende methodescholen, om die doelstellingen met zoveel mogelijk kinderen te halen. Wat dat betreft, is er geen significant verschil tussen traditionele en methodescholen. Niet in wiskunde, niet in taal, en al zeker niet in sociale vaardigheden. Als er al een lijn in zit, is het deze: alles hangt af van de instroom, van het gemiddelde leerlingenprofiel. En dat verschilt overal, ook binnen het reguliere onderwijs.' 3 Er is geen structuur'Veel van wat in methodescholen gebeurt, vind je ook terug in het reguliere onderwijs. Hoekenwerk, waarbij kinderen met verschillende zaken bezig zijn, lijkt misschien een warboel, maar het is gestructureerd. Het probleem is dat ouders het onderwijs van hun kinderen vergelijken met hoe het bij henzelf toe ging. Maar gisteren is vandaag niet.' 4 Methodeonderwijs is een alternatief voor buitengewoon onderwijs 'Ouders die te horen krijgen dat hun kind beter naar het buitengewoon onderwijs zou overstappen, zien in methodescholen soms een alternatief, omdat de groepen er dikwijls klein zijn en men er vaak individugericht werkt. Maar ook hier geldt: de zorg en de tijd voor individuele begeleiding hangen af van school tot school, eerder dan van het etiket 'regulier' of 'methode'. Iedere ouder wil voor zijn kind het allerbeste. En voor sommigen zijn de woorden 'buitengewoon onderwijs' dan een grote ontgoocheling. Bij het aanvaarden ervan zouden ouders meer begeleiding moeten krijgen, want achteraf zeggen ze dikwijls: ik had mijn kind er vroeger heen moeten sturen, het bloeit er volledig open. Soms moeten methodescholen de boot afhouden om de verhouding tussen het aantal 'probleemkinderen' en andere leerlingen gezond te houden. Hoe dan ook: zuivere methode- of traditionele scholen bestaan niet.'