In 2003 zag de obesitasparadox het licht. Die stelde dat mensen met overgewicht langer leven dan leeftijdgenoten met een gezond gewicht. Sommige cijfers wezen inderdaad in die richting, maar de voorbij 15 jaar stroomden steeds meer ...

In 2003 zag de obesitasparadox het licht. Die stelde dat mensen met overgewicht langer leven dan leeftijdgenoten met een gezond gewicht. Sommige cijfers wezen inderdaad in die richting, maar de voorbij 15 jaar stroomden steeds meer tegenargumenten toe. Volgens een nieuwe studie bij 300.000 Europeanen van middelbare leeftijd ligt het risico op hart- en vaatziekten het laagst bij mensen met een body mass index tussen 22 en 23. Naarmate de BMI stijgt, stijgt dat risico. Volgens een andere Europese studie scoorde een 'zwaar maar fit'-groep een 28% hoger risico op hart- en vaatziekten dan hun tegenhangers met een gezond gewicht en een gezonde stofwisseling. Gewicht verliezen en het lagere gewicht aanhouden, is uiterst moeilijk, maar het blijft het proberen waard. Meer bewegen levert wel sneller positieve effecten op voor de stofwisseling (preventie van diabetes bijvoorbeeld) en voor hart en bloedvaten. Een te laag gewicht, onder een BMI van 18, doet het risico op hart- en vaatziekten eveneens oplopen. Een gezond gewicht is en blijft een fundament van een goede gezondheid.