MAERLANT.
...

MAERLANT.De veelgeprezen biografie "Maerlants wereld" van Frits van Oostrom heeft weer de aandacht gevestigd op het alleen nog door wetenschappers gelezen werk van de laatmiddeleeuwse schrijver Jacob van Maerlant. Daarom stelde Ingrid Biesheuvel er met "Maerlants werk" een royale bloemlezing uit samen, met commentaren en vertalingen in het hedendaags Nederlands. Dit boek verschijnt in de Delta-reeks, een samenwerkingsverband tussen meerdere uitgevers, die er klassieke teksten uit de Nederlandse literatuur in een aantrekkelijke vorm opnieuw mee op de markt willen brengen (Ambo / Amsterdam University Press / Kritak, 1390 fr.). JOHN BERGER.De Britse schrijver John Berger vond een nieuw bestaan in een Frans alpendorp. Zijn herontdekking van het boerenleven inspireerde hem tot een kritische reflectie op de twintigste-eeuwse verstedelijking. Het is een kritiek met vérstrekkende consequenties. Daarover schreef hij drie prozaboeken, die nu in één band (één "roman") werden samengebracht, "De vrucht van hun arbeid" (De Bezige Bij, 790 fr.). HUMANISME.De vijftiende-eeuwse Italiaanse auteur Lorenzo Valla behoort tot de vroegste humanisten die streefden naar een vernieuwing van kerk en staat en van hun onderlinge verhouding. Hij richtte zich daarbij in de eerste plaats op de pauselijke macht. Zijn belangrijkste teksten zijn, uitvoerig becommentarieerd, opnieuw uitgegeven in "Om de waarheid en het recht", een bijzonder fraai verzorgd boek (Historische Uitgeverij, 900 fr.). KRITIEK.Zoveel literaire critici, zoveel opvattingen over literaire kritiek. Om het dan nog maar niet te hebben over wat al die anderen daarover denken, de krantenlezers of zij die er, dixit wijlen Herman de Coninck, "het lijdend voorwerp" van zijn, de schrijvers. Om maar te zeggen dat het een kakofonie is. Dat is niet anders bij de tien critici die over de zaak hun zegje doen in het door Wil Thijssen samengestelde "Alle schrijvers hebben gelijk" (Meulenhoff / Kritak, 398 fr.). JUSTITIE.Het jongste nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis is integraal gewijd aan de geschiedenis van de juridische beroepen (magistraten, notarissen, deurwaarders et cetera) sinds het eind van de 18de eeuw. De kwaliteit van de erin opgenomen studies mag niet bedriegen: de historiografie heeft dit onderwerp, hoe centraal ook in het functioneren van de staat, nooit systematisch onderzocht (BTNG, Blandijnberg 2, 9000 Gent, 1400 fr.). M.R.