U wijst vaak met een beschuldigende vinger naar de moskee en de imam. Hoe problematisch is hun rol?

'Alle religieuze instellingen kunnen voor problemen zorgen. Kijk maar wat de laatste jaren in de katholieke kerk boven water is gekomen. In de ideale moskee geeft de imam niet alleen onderricht over de Koran, maar ook over de visie van Nietzsche, Kant, Darwin, Voltaire... Niet om dat gedachtegoed te vervloeken, maar om uit te leggen waar zogenaamde ongelovigen in de seculiere samenleving hún waarden op baseren. Religie moet mensen gelukkig maken, niet ze vervreemden van de samenleving. Waarom nodigen ze geen christenen en joden uit om lezingen te geven? Als ik de baas van een moskee was, dan gaf ik mensen met verschillende religies en achtergronden de microfoon. Of ik zou bijvoorbeeld koning Filip eens de vrijdagpreek laten geven. De moskee moet evolueren naar een religieus cultuurhuis.'
...