Burgerparticipatie

Het klopt dat mediagenieke beweegredenen soms de drijfveer vormen voor initiatieven vanuit lokale overheden onder het mom van burgerparticipatie ('Uiteindelijk gaat het vooral over hoogopgeleide witte mannen', Knack nr. 44). Zonder een grondig zicht te hebben op het referendum van Kortrijk over een maandelijkse autovrije zondag, lijkt dat me ook onder die categorie te vallen. Er zijn talloze manieren waarop burgers betrokken worden bij het beleid, maar die komen niet aan bod in de media. Niet zozeer omdat zulke initiatieven vaak kleinschalig zijn, maar vooral omdat er een grote complexiteit mee gepaard gaat.
...

Het klopt dat mediagenieke beweegredenen soms de drijfveer vormen voor initiatieven vanuit lokale overheden onder het mom van burgerparticipatie ('Uiteindelijk gaat het vooral over hoogopgeleide witte mannen', Knack nr. 44). Zonder een grondig zicht te hebben op het referendum van Kortrijk over een maandelijkse autovrije zondag, lijkt dat me ook onder die categorie te vallen. Er zijn talloze manieren waarop burgers betrokken worden bij het beleid, maar die komen niet aan bod in de media. Niet zozeer omdat zulke initiatieven vaak kleinschalig zijn, maar vooral omdat er een grote complexiteit mee gepaard gaat. Bij burgerparticipatie gaat het niet om macht maar om samenwerking en het vertrouwen dat alle partijen oprecht streven naar de meest aangename stad om in te leven. Zonder die basis komen we inderdaad terecht in het van rechtswege afdwingen van inspraak door sterke burgergroepen, zoals Thibaut Renson concludeert. Jan Mellebeek, diensthoofd 'gebiedsgerichte werking' van de stad Leuven De volledige tekst van deze reactie kunt u lezen op Knack.beIn het artikel 'De democratie wordt gekraakt' (Knack nr. 45) wijst Luc Huyse op de aftakeling van de politieke partijen in de wereld. Het is inderdaad de internationale zakenwereld die nu de lakens uitdeelt. Die bepaalt samen met de machtspolitici het hedendaagse neoliberale beleid, dat uitsluitend gebaseerd is op wedijver, zelfzucht en hebzucht. Dat leidt alleen maar tot verdeeldheid, chaos, oorlog en de catastrofale vernietiging van onze planeet. Op die manier is er geen hoop meer voor de toekomst. Karin Mahieu De getuigenis van mevrouw Colette ('Ik ben geen gevaar meer op de weg' (Knack nr. 44) is voor mij helaas vrij herkenbaar. In de loop der jaren heb ik als psychiater al meermaals patiënten ontmoet bij wie een alcoholmisbruik volledig ontspoord was in de nasleep van een gastrische bypassoperatie. Het dumpingsyndroom dat daarbij als complicatie kan optreden, resulteert in een snellere opname van alcohol, met hoge piekconcentraties tot gevolg. Men zou het enigszins kunnen vergelijken met een intraveneuze toediening. De persoon raakt na de inname van een relatief kleine hoeveelheid alcohol in korte tijd sterk dronken (geïntoxiceerd) met alle bekende negatieve gevolgen van dien. Wanneer zo iemand al voor de operatie een verhoogde alcoholconsumptie had, is het postoperatieve risico voor het optreden van alcoholintolerantie uiteraard nog groter. Naam en adres bekend bij de redactie Als we willen dat onze Vlaamse jongeren en onze allochtonen zich integreren in onze cultuur, dan denken sommigen dat we hen de Vlaamse canon moeten bijbrengen ('Moslimkinderen moeten naar onze scholen komen', Knack nr. 43). Ik vraag me of we jongeren een dienst bewijzen met het kritiekloos oplepelen van wat volgens sommigen de essentie is van onze Vlaamse identiteit. Misschien kunnen we leerlingen beter kritisch en creatief laten nadenken over waarom sommigen een Vlaamse canon zo belangrijk vinden, en hen vragen wat zij op hun canonlijstje zouden zetten. Laten we van de canondiscussie een kritisch cultuureducatief lesonderwerp maken in onze scholen. Danny Van De Velde, directeur OLVA, Onze-Lieve-Vrouwecollege, Brugge N-VA-parlementslid Marius Meremans is een groot pleitbezorger van de Vlaamse canon en een museum van de Vlaamse geschiedenis. Aan de Guldensporenslag van 1302 zal ongetwijfeld veel aandacht besteed worden, maar die veldslag had nagenoeg niets te maken met een Vlaams-nationalistische strijd. De Guldensporenslag en de gebeurtenissen die eraan voorafgingen, waren een duidelijk voorbeeld van de door de N-VA zo verafschuwde klassenstrijd, en wel van Vlaamse ambachtslieden en boeren tegen de adel en de rijke patriciërs. Roger Liekens, Kessel-lo In de beginjaren van Terzake was ik een trouwe kijker. Gaandeweg heb ik afgehaakt. Ik vond het heel ergerlijk dat de presentatoren hun gasten geen volzin gunden om de vraag te beantwoorden ('De openbare omroep heeft het altijd gedaan', Knack nr. 44). Het was opvallend dat Siegfried Bracke dat wel deed, zij het enkel bij zijn gasten van de rechtse partijen die hij uitvoerig hun punt liet maken. Ik kon daar toen weleens mee lachen, maar de lol was er vlug af toen Bracke zijn kandidatuur voor de N-VA bekendmaakte. Christel Immegeers De heer Siegfried Bracke heeft gedurende zijn hele loopbaan getracht om nieuwe records in opportunisme en hypocrisie te vestigen, maar hij slaagt er nog steeds in zichzelf te overtreffen. Ralph De Wit Ik ben geen fan van Donald Trump, maar hij helpt de Amerikanen wel vooruit door minder belastingen, lagere werkloosheid en een mooie economische groei te realiseren ('Trumps ongemakkelijke waarheden', Knack nr. 44). Werkt zijn protectionistische politiek dan toch? Het zijn in ieder geval allemaal zaken waarvan wij in ons afgunstige, politiek correcte, verkneuterde Europa enkel maar kunnen dromen. Paul Aloy In 'Criminelen zijn moeilijk uit het nachtleven te weren' (Knack nr. 45) staat dat de beruchte Antwerpse portierskoning Victor Hoxha twee jaar geleden voor de zoveelste keer voor de rechtbank verscheen. Dat moet uiteraard vijftien jaar geleden zijn. Onze excuses. De redactie