De Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) besliste in november 2005 om het aantal afstudeerrichtingen in te perken. Limburg was daar al mee bezig, al is het daar nog steeds perfect mogelijk in de meest diverse richtingen te studeren. Het aanbod van hogescholen is enorm groot.
...

De Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) besliste in november 2005 om het aantal afstudeerrichtingen in te perken. Limburg was daar al mee bezig, al is het daar nog steeds perfect mogelijk in de meest diverse richtingen te studeren. Het aanbod van hogescholen is enorm groot. Limburg richtte dus nauwelijks nieuwe studierichtingen op, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe dingen te beleven zijn. Integendeel: in Limburg zijn studenten vrijer dan ooit. De Universiteit Hasselt, tot voor kort het Limburgs Universitair Centrum (LUC) werkte jaren geleden al een apart onderwijssysteem uit waarbij de student op zijn eigen studiemanier en -tempo werkt. Dat onderwijsconcept 'van begeleide zelfstudie naar autonoom leren' betekent niet dat de student aan zijn lot wordt overgelaten. Integendeel zelfs. De zelfstudie gebeurt aan de hand van nauwgezette instructies van de docenten en zelfstudieopdrachten. Daarnaast kunnen studenten hoor- en werkcolleges bijwonen, en zichzelf testen via het digitale platform Blackboard. Via een responsiecollege kunnen studenten aan de docenten vragen stellen. Alle Limburgse instellingen hoger onderwijs steunen die visie: studenten kunnen studeren waar en wanneer zij willen en op hun eigen tempo. Voor de studenten blijft het overzicht van het aantal studierichtingen even helder, terwijl ze meer dan ooit zelf hun leercarrière kunnen uitstippelen. Ook aan de hogescholen. De verklaring is eenvoudig: de Limburgse hogescholen gaan flexibeler optreden. En dat is nodig. Studenten hebben een heel ander profiel dan enkele jaren geleden. Het gaat niet alleen om de pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs, al vormen die de belangrijkste groep, maar ook om mensen die al werken, en graag nog een diploma willen behalen. Ook bissers krijgen meer aandacht. Erik De Winter is communicatieverantwoordelijke van de Katholieke Hogeschool Limburg. 'Onze lerarenopleiding start normaal gezien eind september. Een groep studenten begon op 1 februari 2005 aan de opleiding bachelor lager onderwijs. Het gaat vooral om studenten die in het eerste semester beseften dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Volgens de oude logica is dan een heel academiejaar verloren en moeten de studenten wachten tot september voor ze aan een nieuwe opleiding kunnen beginnen. Nu is dat anders. Ze stappen halfweg in.'In januari 2005 studeerden ook dertien studenten af in bachelor kleuteronderwijs. Zij hadden hun tweede jaar van de driejarige opleiding half verknoeid. Normaal moet je dan bissen, en haal je je diploma een jaar later. Het nieuwe initiatief zorgt er nu voor dat de studenten hun diploma maar een half jaar later behalen. Levenslang leren is niet alleen een mooie slogan. De Limburgse hogescholen bieden ook een programma aan waarbij je een diploma kunt behalen en tegelijk nog je job kunt uitoefenen. 'Het STUWER-programma (Studeren & Werken), biedt werkende studenten de kans om nog een diploma te behalen, in een rustig tempo', zegt Erik Dewinter. 'Als je al eerder een diploma behaalde, kun je ook een studieduurverkorting aanvragen via vrijstellingen.'Een nieuwe tendens is ook de samenwerking tussen de verschillende hogescholen. Zo biedt de Provinciale Hogeschool Limburg samen met de Katholieke Hogeschool Limburg één opleiding vroedkunde aan, hoewel ze tot verschillende associaties behoren. Dat biedt een oplossing voor een probleem dat de voorbije jaren opdook. Vroedkunde is populair, maar voor de stage moeten de studenten minstens 45 bevallingen bijwonen. Als er te veel opleidingen vroedkunde zijn, brengen de hogescholen elkaars stage in gevaar. De Xios Hogeschool Limburg wil starten met een bachelor bouwkunde. Daarvoor wil ze haar opleiding chemie schrappen. De hogeschool wil daarmee inspelen op de vraag van de bouwsector naar goed opgeleide bouwkundigen met praktische kennis. Xios biedt ook een bachelor-na-bachelor videojournalistiek aan. De audiovisuele journalistieke wereld schakelt steeds meer over naar de one-man crew: de journalist moet een reportage alleen kunnen maken, en daarbij ook filmen en monteren. Hier geldt eveneens het argument dat de hogescholen tegemoet moeten komen aan wat de arbeidsmarkt vraagt. Tenslotte leveren zeker de professionele bacheloropleidingen mensen af die onmiddellijk aan de slag moeten kunnen.