'De UA moet een regenbooguniversiteit worden, met een pluralistisch karakter. Geen van de drie instellingen moet haar ideeën verloochenen. Integendeel, we zullen als eerste universiteit in Vlaanderen over de grenzen van de zuilen gaan. Zo komt er onder meer een pluralistisch reflectiecentrum en een onthaaldienst voor zingevingsvragen. Elke student krijgt in zijn studie een levenbeschouwelijk vakkenpakket aangeboden, waar hij één vak uit moet kiezen. Al willen we zeker niet vervallen in de traditione...

'De UA moet een regenbooguniversiteit worden, met een pluralistisch karakter. Geen van de drie instellingen moet haar ideeën verloochenen. Integendeel, we zullen als eerste universiteit in Vlaanderen over de grenzen van de zuilen gaan. Zo komt er onder meer een pluralistisch reflectiecentrum en een onthaaldienst voor zingevingsvragen. Elke student krijgt in zijn studie een levenbeschouwelijk vakkenpakket aangeboden, waar hij één vak uit moet kiezen. Al willen we zeker niet vervallen in de traditionele keuze tussen godsdienst of zedenleer. Het gaat meer om een manier van kijken naar de dingen. Een aantal dingen blijft, natuurlijk. Zo zal de UA zich in de toekomst nadrukkelijk als een sociale universiteit profileren. Studenten zijn bij ons geen nummer. We proberen de overgang van het middelbaar onderwijs naar de universiteit dan ook zo vlot mogelijk te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld semester- examens. Akkoord, andere universiteiten hebben dat nu ook, maar bij ons is dat systeem al heel lang ingeburgerd. Elke student heeft bij ons ook het recht om een schriftelijk examen mondeling af te leggen. De afstand tussen prof en student is in Antwerpen dan ook heel klein. Zelfs in mijn functie heb ik nog altijd contact met de studenten. In Leuven of Gent zal je dat niet snel meemaken. En dan is er nog het mentoraat. Elke prof volgt gedurende het schooljaar een tiental studenten. We volgen onze studenten ook na hun studies. Zo hebben we een vrij uitgebreide databank waar al de gegevens van onze alumni worden opgeslagen. Daar baseren we onze werking ook op. Met de nieuwe UA zal dat alleen nog maar verbeteren. Zoals ik daarnet zei: we willen ons profileren als een universiteit met een zo laag mogelijke sociale drempel. Alleen voor een beperkt aantal programma's willen we uniek zijn en meespelen aan de wereldtop. Daar zijn uiteraard Engelstalige programma's bij, zoals bijvoorbeeld transporteconomie. En, last but not least, is er ook nog de stad. In Newsweek stond Antwerpen vorige maand bij de meest fascinerende steden ter wereld gerangschikt. Toegegeven: we hebben niet echt het imago van een studentenstad, maar dat is onterecht. Vergeet niet dat hier - hogescholen en universiteit samen - bijna 25.000 mensen studeren. Dat zijn er evenveel als aan de Leuvense universiteit. Natuurlijk verdwijn je in Antwerpen meer in de massa. Al is het de bedoeling om op termijn van de buurt rond de huidige UFSIA het Quartier Latin van Antwerpen te maken. De stad wil daarvoor de nodige investeringen doen.'