Als iemand de drijvende kracht is achter de government shutdown in de VS, de sluiting van niet-essentiële overheidsdiensten, dan is het wel de 42-jarige debuterende senator uit Texas. Meer dan wie ook stuurde Ted Cruz de voorbije maanden aan op de ontmanteling van Obamacare, de nieuwe ziektewet van de president, als voorwaarde om de nieuwe begroting goed te keuren. President Obama gaf evenwel geen krimp, met de shutdown tot gevolg.
...

Als iemand de drijvende kracht is achter de government shutdown in de VS, de sluiting van niet-essentiële overheidsdiensten, dan is het wel de 42-jarige debuterende senator uit Texas. Meer dan wie ook stuurde Ted Cruz de voorbije maanden aan op de ontmanteling van Obamacare, de nieuwe ziektewet van de president, als voorwaarde om de nieuwe begroting goed te keuren. President Obama gaf evenwel geen krimp, met de shutdown tot gevolg. De komende dagen moet in de VS ook het schuldplafond verhoogd worden. Dat is de wettelijke bovengrens voor de staatsschuld. Die bedraagt 16.700 miljard dollar. Wordt dat bedrag niet verhoogd, dan kan Amerika half oktober zijn leningen niet meer afbetalen en dreigt een internationale financiële crisis. Economen waarschuwen dat die evenveel schade kan aanrichten als de crisis van 2008. Cruz belooft het been stijf te houden. Hij is de voorman van de lichting ultraconservatieve Tea Party-acolieten die vorig jaar voor het eerst verkozen werden. Zij zien in Barack Obama de baarlijke duivel en in zijn ziektewet het begin van het communisme. Het ontbreekt Cruz, die rechten studeerde aan Harvard en Princeton, niet aan zelfvertrouwen. Hij zit nog maar net in de Senaat, maar met de government shutdown is hij niet aan zijn proefstuk toe. Bij hoorzittingen begin dit jaar met de nieuwe minister van Defensie Chuck Hagel, nota bene zelf een Republikein, werkte hij zich in de kijker met de nooit hard gemaakte beschuldiging dat Hagel geld had aangenomen uit Noord-Korea. Vergelijkingen met Joe McCarthy, de communistenjager uit de fifties die zich van soortgelijke tactieken bediende, waren niet van de lucht. Dat Obama niet van plan is om zijn ziektewet te grabbel te gooien, is ondertussen duidelijk. De consensus in Washington is dan ook dat het niet de vraag is of de Republikeinen zullen inbinden, maar wanneer, en hoeveel averij ze zichzelf daarmee zullen berokkenen. Cruz heeft in een paar weken tijd ook heel wat vijanden gemaakt in zijn eigen partij. John McCain, de ex-presidentskandidaat uit Arizona, noemt hem een wacko bird (rare vogel). Een recente fractievergadering draaide volgens een anonieme Republikein uit op een 'lynchpartij', waarbij de veteranen op Cruz inbeukten, omdat hij de partij en het land in een crisis gestort heeft zonder exitstrategie. Of Cruz dat erg vindt, is maar de vraag. Aangenomen wordt dat hij zelf presidentiële ambities heeft. En bij de Tea Party, die in groten getale komt opdagen bij Republikeinse voorverkiezingen, valt halsstarrig gedrag tegenover het establishment altijd in goede aarde. Tom Vandyck