INFO : Vlaamse Diabetes Vereniging Gratis infolijn: 0800 96300
...

INFO : Vlaamse Diabetes Vereniging Gratis infolijn: 0800 96300De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt een verdubbeling van het aantal mensen met diabetes tegen 2025. Vandaag hebben meer dan 200 miljoen mensen de ziekte. Vooral type 2 diabetes escaleert omdat steeds meer mensen met overgewicht te kampen hebben. Type 1 diabetes is vrij zeldzaam en treft zo'n 45.000 overwegend jonge mensen in België. Bij dat type diabetes valt het lichaam de eigen insulineproducerende cellen in de pancreas aan. Dagelijks heeft de patiënt dan insuline-injecties en suikermetingen nodig, wat een grote zelfdiscipline vereist. Mensen met type 1 passen zich bijzonder goed aan hun chronische ziekte aan, omdat ze van jongs af aan al afhankelijk zijn van dagelijkse insulinespuiten. Dat vertaalt zich ook in hun verdere leven, zo blijkt uit nog niet gepubliceerde resultaten van een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit Gent bij diabetici tussen 15 en 24 jaar. De studie kwam er in opdracht van de vzw Vlaamse Diabetes Vereniging. Jonge diabetici doen het prima op school: ze halen even vaak diploma's als niet-diabetici. Verrassend is ook dat de meesten geen speciale hinder ondervinden om aan werk te geraken, onafhankelijk van het feit of ze hun ziekte vermelden tijdens de sollicitatie. Al vindt 60,6 procent van de diabetici dat hij moeilijker aan werk geraakt vanwege zijn ziekte. De meesten werken voltijds en eenderde heeft onregelmatige werk- uren. Iets meer diabetici werken halftijds in vergelijking met de controlegroep. Diabetici en niet-diabetici zijn tewerkgesteld in vergelijkbare sectoren. In het kader van het Gentse onderzoek werden ook schoolartsen, arbeidsgeneesheren en artsen-specialisten (endocrinologen) bevraagd. Opvallend is dat de behandelende endocrinologen het positiefst staan tegenover de combinatie diabetes en werk. Meer dan 90 procent vindt dat de ziekte geen probleem vormt voor een baan met onregelmatige werkuren, een stelling waarbij de arbeidsgeneesheren zich aansluiten. Zowel artsen als patiënten vinden dat de aandoening niet compatibel is met beroepen als dakwerker, piloot of treinbestuurder. De meerderheid van artsen (63,2 procent) vindt dat op de werkplek aanpassingen noodzakelijk zijn voor de diabeticus, wat ook de mening is van één op de drie (33 procent) diabetici. De ziekte vormt geen aanleiding tot meer absenteïsme, vindt 90 procent van de artsen en 94 procent van de personen met diabetes. M.F.