Lozing met jodium besmet afvalwater in waterzuiveringsstation vermeden

(Belga) Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft vorig jaar kunnen voorkomen dat 5.500 liter met jodium-131 besmet afvalwater, afkomstig van een ziekenhuis in Luik, in een waterzuiveringsstation geloosd werd. Dat blijkt uit het jaarverslag van het FANC.

Het incident gebeurde in het Luikse ziekenhuis CHR de la Citadelle. “Op 16 maart 2012 werd het Agentschap er door de deskundige die verantwoordelijk is voor de fysische controle van het Luikse ziekenhuis CHR de la Citadelle van op de hoogte gebracht dat er zich jodium-131 had verspreid in het lokaal met de retentievaten bestemd voor het afvalwater afkomstig van de hospitalisatie-eenheid voor de therapeutische behandeling langs metabolische weg. Het gevolg daarvan was dat de omliggende lokalen besmet werden. Op 20 maart heeft er zich dan bij het leegmaken van deze vaten opnieuw een besmetting voorgedaan, evenwel nog steeds binnen de grenzen van het betrokken gebouw”, zegt het FANC. “Op 22 maart heeft het CHR de la Citadelle zich gerealiseerd dat er een fout was gebeurd met de identificatie van een te ledigen vat en heeft het dit aan het FANC gemeld”, zegt het FANC. Er werd 5.500 liter met jodium-131 besmet afvalwater, “waarvan het radioactiviteitsniveau de toegelaten limiet ruimschoots overschreed”, overgeheveld naar een afvaltankwagen. “Gelukkig kon de lozing ervan in een waterzuiveringsstation nog worden voorkomen door het FANC en heeft dit dus geen nefaste gevolgen voor het leefmilieu gehad”, schrijft het Agentschap over het incident. (Belga)

Partner Content