Liesbeth Homans (N-VA)

‘Lokaal sociaal beleid op eigen maat, is het net dat wat SP.A niet wil?’

Liesbeth Homans (N-VA) Vlaams Viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kanse

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) neemt het niet dat vier OCMW-voorzitters van SP.A-signatuur haar hervorming van het lokaal sociaal beleid een ‘loodgietersregeling’ noemen. ‘Nostalgisch blikken ze terug op de goeie ouwe tijd, waar een behoeftige bij de onderstand om een aalmoes mocht komen’

De OCMW-voorzitters van Gent, Kortrijk en Zottegem vinden een eengemaakt sterk lokaal sociaal beleid maar niets. Nostalgisch blikken ze terug op de goeie ouwe tijd, waar een behoeftige bij de onderstand om een aalmoes mocht komen en vervolgens aan zijn lot werd overgelaten.

Als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur én Armoedebestrijding heb ik geen enkele heimwee naar het verleden. Integendeel, de jongste jaren werden heel wat stappen gezet om het OCMW (of de Commissie van Openbare Onderstand (COO) zoals die vroeger heetten, want ik heb de indruk dat de OCMW-voorzitters van SP.A-signatuur zelfs de vorige hervorming nog niet verteerd hebben) te integreren in het gemeentelijk sociaal beleid. En voor alle duidelijkheid: integreren is niet gelijk aan afschaffen. Integendeel.

‘Lokaal sociaal beleid op eigen maat, is het net dat wat SP.A niet wil?’

Het lokaal sociaal beleid kan immers niet los gezien worden van het ‘andere’ gemeentelijke beleid (welzijn, jeugd, onderwijs,…). Dit op mekaar afstemmen door één politiek bestuur en één administratie met één loket waarbij klantgerichtheid voorop staat (weg met het stigma dat men naar het ‘OCMW’ moet) is meer dan een reuzensprong voorwaarts, in de eerste plaats voor zij die hierop een beroep moeten doen.

Een geïntegreerd lokaal sociaal beleid dus, ten dienste van de inwoners. Nogal wiedes wil je een krachtig sociaal beleid voeren dat verder kijkt dan steun verlenen, want als ik de SP.A-voorzitters lees draait alles om het ‘verlenen van leefloon’ en ‘broodnodige steun’. Lokaal sociaal beleid is intussen veel meer, een terugkeer naar de COO van de jaren ’70 is voor ons niet aan de orde.

Vanuit socialistische hoek klinkt het verwijt dat wat vandaag voorligt een loodgietersregeling zou zijn. Van bij de start echter van deze legislatuur was het uitgangspunt te komen tot een maximaal geïntegreerd lokaal sociaal beleid, met de gemeenteraad als spil en een grote klantgerichtheid.

En het klopt dat de lokale besturen niet op onze verplichte integratie gewacht hebben om het OCMW en de gemeentediensten reeds samen te laten werken. Heel wat instrumenten hiertoe zijn reeds jaren beschikbaar en worden – gelukkig maar – volop gebruikt.

Kurt De Loor (SP.A), OCMW-voorzitter in Zottegem
Kurt De Loor (SP.A), OCMW-voorzitter in Zottegem© Belga

Maar deze botsen op hun limieten. Met onze verdere integratie komen we hieraan tegemoet en geven we die besturen die vandaag nog niet mee zijn een stevige duw in de rug. Om zo te komen tot wat we willen en wat ook door de besturen die al nauw samenwerken bevestigd wordt: veel meer mensen bereiken en ervoor zorgen dat sociaal beleid niet alleen financiële steun betekent maar ook vormgegeven wordt door de jeugd- en sportwerking van de gemeente, de cultuurdienst enz.

En neen, mijnheer De Loor en collega’s, we hebben niet getalmd. Reeds maanden werken we aan onze eigen regelgeving, dat de federale aanpassing er niet komt zal ons streven niet beknotten. Integendeel, de nieuwe lokale bestuursploegen zullen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 weten waaraan en waaraf en het lokaal sociaal beleid krachtdadig kunnen vormgeven.

Met een duidelijke en uniforme regelgeving, die de integratie verplicht, maar die de lokale besturen de vrijheid geeft om het lokaal sociaal beleid op eigen maat te schoeien. Maar als ik De Loor en collega’s lees, is het net dat wat ze niet willen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content