Limburgs dorp Lozen krijgt passiefschool

(Belga) In Lozen, een parochie van de Limburgse gemeente Bocholt, is woensdag de eerste steen gelegd van een passiefschool. De nieuwe basisschool zal meer kosten dan een gewoon schoolgebouw, maar omdat in een passiefschool het energieverbruik zo’n 75 procent lager ligt, moet die investering over enkele jaren meer dan teruggewonnen worden.

Bij het concept zal rekening gehouden worden met de oriëntatie van het gebouw. De noord-zuidoostelijke gevels zullen zoveel mogelijk beglaasd worden, om vanaf de opkomende zon voldoende warmtewinsten te genereren. De noord-zuidwestelijke gevels worden als gesloten gevels uitgewerkt, om de oververhitting ten gevolge van de westenzon te voorkomen. Het hele gebouwcomplex is opgevat als een massieve betongietbouw. Het bouwproject in Lozen maakt deel uit van een groot pilootproject waarbij een twintigtal Vlaamse passiefscholen verspreid over alle provincies en onderwijsnetten gebouwd zullen worden. De basisschool in Lozen is de eerste school van het katholiek basisonderwijs die aan bod komt. Het totale kostenplaatje bedraagt iets meer dan 6 miljoen euro. AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, geeft voor 4 miljoen subsidies. De gemeente Bocholt komt met 2 miljoen euro over de brug, en het schoolbestuur zelf draagt 100.000 euro bij. De nieuwe basisschool wordt ook opgevat als een “brede” school. De oude parochiezaal, het buurthuis en de pastorij worden in de school geïntegreerd zodat sommige lokalen ook na de schooluren gebruikt kunnen worden. Bedoeling is school- en gemeenschapsleven met elkaar te verweven. In de pastorij krijgt ook de buitenschoolse kinderopvang een stek. De nieuwe basisschool moet in september 2012, bij de start van het volgende schooljaar, klaar zijn. De leerlingen krijgen nu les in hob-units. (MDM)

Partner Content