Leven als God in het Europees Parlement: de onkostennota’s van het Front National

Gerolf Annemans: 'Ik hield mij niet bezig met dagelijks financieel beheer.' © BelgaImage

De rechts-radicale, anti-Europese ENV-fractie moet volgens een nieuwe nota bijna een half miljoen euro terugbetalen aan het Europees parlement. Gerolf Annemans, tot voor kort penningmeester van de fractie, erkent fouten, maar pleit zelf onschuldig.

6.342,84 euro voor room hire, lunch and drinks in een Londens Hotel. Een ‘meal’ van 1.581,20 euro. 10.184,61 euro voor 258 flessen champagne en wijn. 4.000 euro voor 150 paniers gourmands en badsets. 11.000 euro voor 110 kerstpakketten. Een kerstdiner voor 140 mensen: 13.558 euro. 50 buffellederen schrijfmappen voor 4.892,5 euro.

Het is slechts een greep uit de onkostennota’s zoals ze werden teruggevonden in de boeken van de Europa van Naties en Vrijheid-fractie (ENV). De uitgaven hebben gemeen dat ze op een zekere spilzucht duiden, maar ook en belangrijker: dat ze niet stroken met de financiële regels van het Europees parlement.

Het Vlaams Belang en ikzelf distantiëren ons totaal en met klem van de praktijken zoals ze zich binnen de Franse delegatie hadden voorgedaan

Gerolf Annemans

De malversaties kwamen begin 2017 aan het licht, na de jaarlijkse doorlichting door het accountantskantoor Ernst & Young (EY). Die vond voor 546.383 euro onvoldoende verantwoorde of met de financiële regels strijdige uitgaven. Dat is 17 procent van het totale budget (3.222.461,08 euro) dat ENV kreeg in het kader van het Budget 400-programma. Volgens de – volgens critici veel te vage – regels mag dat geld enkel besteed worden aan de werking en de politieke communicatie. Vooral de parlementsleden van het Front National durfden deze regels wel eens aan de laars lappen. Maar ook PVV’er Auke Zijlstra (de buffellederen schrijfmappen) wist de Europese ruiven staan.

De Nederlander voert te zijner verdediging aan dat de kosten die hij in 2016 maakte werden goedgekeurd door zijn fractie én het parlement. Bovendien, aldus nog Zijlstra, stelde E&Y deze kosten in vraag op basis van strengere regels die pas in 2017 door ENV werden ingesteld. ‘In theorie klopt dat’, zegt een goedgeplaatste bron. ‘Maar het is wel een slap excuus voor een euro-criticus die van de EU een royale onkostenvergoeding krijgt (zo’n 4.300 euro netto, red.).’

Volgens Bart Staes (Groenen/Vrije Europese Alliantie), lid van de antifraudecommissie van het Europees Parlement, doet de argumentatie van Zijlstra in het algemeen weinig ter zake. ‘In het rapport wordt vooral melding gemaakt van grote uitgaves waar geen openbare aanbesteding is gebeurd’, zegt Staes. ‘Voor uitgaves vanaf 15.000 euro moeten er drie offertes zijn, en die waren in veel gevallen niet voorhanden. Die overtredingen staan los van de regelgeving van het Budget-400-programma. Hetzelfde geldt trouwens voor de onkostennota’s. Wie een kost terugbetaald wil zien, moet die kost altijd kunnen verantwoorden. En dat hebben deze parlementairen niet gedaan.’

Gerolf Annemans, tot voor kort penningmeester van ENV, geeft via e-mail toe dat er weinig plaats is voor excuses. ‘Het Vlaams Belang en ikzelf distantiëren ons totaal en met klem van de praktijken zoals ze zich binnen de Franse delegatie hadden voorgedaan.’ Waarom hij die praktijken dan niet heeft tegengehouden? Annemans repliceert hierop dat het ambt van penningmeester moet begrepen worden als die van een ‘woordvoerder’. Met het ‘dagelijks financieel beheer onder Ludovic de Danne (voormalig secretaris-generaal van de fractie, red.)’ hield hij zich naar eigen zeggen niet bezig.

Annemans maakt er zich wel heel makkelijk van af. Blijkbaar begrijpt hij niet wat politieke verantwoordelijkheid is

Bart Staes (Groenen/Vrije Europese Alliantie)

Bart Staes noemt die uitleg ontoereikend. ‘In onze fractie is de Nederlandse parlementair Bas Eickhout de penningmeester. Bas controleert, samen met de hiervoor bevoegde ambtenaar, alle uitgaven en tekent ze ook af. Annemans maakt er zich hier wel heel makkelijk van af. Blijkbaar begrijpt hij niet wat politieke verantwoordelijkheid is.’

15 mei jongstleden vroeg Klaus Welle, secretaris-generaal van het Europees Parlement, aan de ENV-fractie om 477.780 euro terug te betalen aan het parlement. Volgens Annemans kan dat zonder veel problemen, ‘aangezien het parlement al een maximumbedrag van onze gelden voor 2018 heeft afgehouden en wellicht na onze argumentatie van de laatste maanden misschien zelfs nog iets aan ons zal moeten terugstorten. We zien wel.’

Opmerkelijk feit: Peter Moelans, de ambtenaar die de budgetten van de ENV-fractie moest controleren, nam onlangs ontslag uit zijn functie, volgens verschillende bronnen ‘omdat de mentaliteit binnen de fractie niet wezenlijk is veranderd’.

Gerolf Annemans ontkent dat Moelans’ ontslag iets met deze affaire te maken heeft. Zoals ook zijn ontslag als penningmeester los zou staan van deze zaak. ‘Sinds ik het voorzitterschap heb opgenomen van onze Europese partij (MENF, de politieke partij boven ENV, red.) nam ik ontslag als penningmeester van de ENF-fractie. Het politiek belang en de investering van tijd die daar mee gepaard gaat wilde ik niet met andere functies blijven combineren.’

Dit artikel verschijnt woensdag 6 juni in Knack.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content