Lessen voor anderstalige ouders en gedifferentieerde omkadering nodig

(Belga) Het Antwerpse stadsbestuur is naar eigen zeggen al langer op de hoogte van het steeds stijgende aantal leerlingen in de stad bij wie thuis geen Nederlands wordt gesproken. N-VA-volksvertegenwoordiger Vera Celis maakte dinsdag via Gazet Van Antwerpen bekend dat bijna veertig procent van de Antwerpse leerlingen TNN-leerlingen zijn (Thuis Niet Nederlands). “Deze cijfers zijn niet nieuw en daar wordt met alle onderwijsnetten al jaren aan gewerkt”, klinkt het op het kabinet van Antwerps onderwijsschepen Robert Voorhamme (sp.a), die wel vragende partij is voor een meer gedifferentieerde aanpak van dergelijke problemen.

In Antwerpen loopt sinds enkele jaren het Kaap-project. Scholen met veel TNN-leerlingen kunnen zich met steun van de stad engageren om Nederlandse taallessen aan te bieden aan anderstalige ouders. Reeds een duizendtal ouders volgde een opleiding in een van de vijftiental deelnemende scholen. Daarnaast bestaan er ook cursussen gericht op volwassenen in het algemeen, zoals aan de Centra voor Basiseducatie. Dat het taalprobleem ondanks deze inspanningen in Antwerpen nog toeneemt, wijt de stad aan de grote instroom van anderstaligen. “Bovendien is het aantal talen de laatste jaren enorm toegenomen”, zegt Joke Cortens, woordvoerster van schepen Voorhamme. “Het probleem vergt dan ook een meer gedifferentieerde aanpak. Hoe heterogener de groep leerlingen in een school, hoe specifieker de omkadering moet zijn.” Concreet zijn er volgens Cortens nog meer extra leerkrachten nodig in de scholen waar de taalproblematiek zich stelt, evenals een doorgedreven digitalisering van het lesmateriaal. (KAV)

Partner Content