Leegloop dreigt bij Antwerpse terreurspeurders

(Belga) De federale politie dreigt de komende maanden heel de 18-koppige terrorismesectie van de Antwerpse federale politie te moeten vervangen. De speurders zien het immers absoluut niet zitten dat ze binnenkort onder het gezag van de Brusselse gerechtelijke directeur van de federale politie vallen, schrijft De Standaard.

Het kernkabinet behandelt op 19 juli de plannen van de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, en de commissaris-generaal van de federale politie, Catherine De Bolle, om de structuur van de federale politie te vereenvoudigen. Eén van de meest opmerkelijke voorstellen uit die plannen is dat de gespecialiseerde onderzoeken naar terrorisme voortaan gevoerd worden onder het bevel van de gerechtelijk directeur van Brussel. Concreet betekent dat dat de speurders die in Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik belast zijn met de bestrijding van terrorisme voortaan niet meer onder het bevel van hun eigen politiebazen zullen staan maar wél onder het bevel van de Brusselse politiechef. In Antwerpen zien ze dat absoluut niet zitten. “Het extremistisch milieu waar wij in Antwerpen in opereren is niet te vergelijken met het milieu waar de Brusselse speurders in werken. De taal die de verdachten gebruiken, is anders. Door alles te centraliseren in Brussel, riskeren we onze voeling met de realiteit in Antwerpen te verliezen.” De achttien speurders van de anti terreursectie bij de Antwerpse federale politie werkten het voorbije jaar voltijds op het dossier-Sharia4Belgium. Het zijn zij die ontdekten dat 33 Sharia-militanten de voorbije maanden naar Syrië zijn vertrokken om er te gaan vechten. Niemand van de betrokken speurders, noch hun oversten wilden officieel reageren. De hervormingsplannen van De Bolle en Milquet op het vlak van de terreurbestrijding krijgen wel de steun van de federale procureur Johan Delmulle. (Belga)

Partner Content