Langer Leven: Vlaamse partijen over de grote pensioenenquête van Knack

© Valerie Geelen

Twee resultaten springen eruit in de pensioenenquête. Liefst 44 procent van de Belgen wil al voor de pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. Even opvallend is de scepsis onder jongeren over de leefbaarheid van het pensioenstelsel. De pensioenspecialisten van de Vlaamse partijen reageren.

Jan Spooren (N-VA): ‘Effectieve pensioenleeftijd verhogen zou al succes zijn’

‘Iedereen staart zich blind op de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd in 2030. De onmiddellijke uitdaging is evenwel om de effectieve pensioenleeftijd te laten stijgen van de huidige 60,5 naar minstens 63 à 64 jaar. In de Scandinavische landen en Nederland slagen mensen erin om langer op de arbeidsmarkt actief te blijven, dus waarom zou dat bij ons niet kunnen? In Scandinavië vinden we inspiratie voor maatregelen rond aangepast werk en jobmobiliteit, beide essentieel om langer werken mogelijk te maken. We kunnen geen goede pensioenen garanderen zonder langere loopbaan.

Langer Leven: Vlaamse partijen over de grote pensioenenquête van Knack
© .

Als we niet willen dat jongeren cynisch worden over hun pensioen, moeten we blijven hervormen. In ons systeem van repartitie zijn zij het nu eenmaal die betalen voor het brugpensioen op 58 jaar, zoals onlangs nog werd toegestaan. Maatregelen voor langer werken herstellen juist de solidariteit tussen de generaties. In de eerste plaats willen we de pensioenen verhogen voor mensen die een lange actieve loopbaan hebben en vandaag toch een laag pensioen krijgen.’

Wouter De Vriendt (Groen): ‘Terugschroeven van de pensioenleeftijd is achterhaald debat’

‘De regering-Michel focuste eenzijdig op langer werken, zonder te vertellen hoe we dat kunnen volhouden. Voor mensen met een zwaar beroep is er geen enkele oplossing. Het terugschroeven van de pensioenleeftijd naar 65 is een achterhaald debat. Als alternatief stellen wij de loopbaan van 42 jaar voor. Wie op z’n 18e begon te werken, kan vanaf 60 jaar met pensioen, wie tot z’n 22e studeerde, vanaf 64 jaar. Langer werken is noodzakelijk om de stijgende pensioenkosten te dekken, maar het moet op een menselijker manier, ingebed in een slim loopbaanbeleid.

Langer Leven: Vlaamse partijen over de grote pensioenenquête van Knack
© .

‘Het gesteggel over de pensioenen voedt de onzekerheid, zeker bij de jongeren. Banken en verzekeraars pikken daar gretig op in om hun pensioenproducten aan te prijzen. Een overheid die zichzelf ernstig neemt, kan het pensioen evenwel niet aan de markt overlaten. Het wettelijk pensioen is ook te laag in België. Na een volledige loopbaan hoor je minstens een pensioen van 1500 euro te ontvangen. Groen wil bovendien de onrechtvaardige verschillen tussen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen weg. Alleen zo kunnen we de solidariteit verankeren.’

Servais Verherstraeten (CD&V): ‘Minimumpensioenen zijn al met meer dan 100 euro opgetrokken’

‘Veel mensen zien langer werken niet zitten. Begrijpelijk, maar toch is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat iedereen nog een goed pensioen zal hebben. Uit het verslag van de Vergrijzingscommissie uit 2015 blijkt dat de kosten tegen 2060 verdubbelen als de pensioenverhoging teruggeschroefd zou worden, en dat de pensioenen bovendien dalen. Voor ons primeert de loopbaan op de leeftijd: 45 jaar werken geeft recht op een volledig pensioen. De focus op 67 jaar is verkeerd, slechts 10 tot 15 procent van de toekomstige gepensioneerden zal zo lang werken.

Langer Leven: Vlaamse partijen over de grote pensioenenquête van Knack
© .

‘We moeten jongeren zekerheid geven over de financiële haalbaarheid van hun pensioen. De criteria die de pensioendatum en het pensioenbedrag bepalen, moeten helder en standvastig zijn. Pensioenen moeten natuurlijk leefbaar zijn. De vorige regering heeft de minimumpensioenen al met meer dan 100 euro opgetrokken. We willen daar nog verder in gaan. Samen met een veralgemening van het aanvullend pensioen en de Vlaamse Sociale Bescherming zorgen we er zo voor dat gepensioneerden voldoende inkomen hebben voor een zorgeloze oude dag, inclusief het verblijf in een woonzorgcentrum.’

Meryame Kitir (SP.A): ‘Wettelijk pensioen opnieuw op 65 jaar’

‘Al jaren vertellen mensen ons dat langer werken dan 65 jaar niet haalbaar is. In ons pensioenplan voorzien we dat iedereen met pensioen kan na een loopbaan van 42 jaar. We verlagen de wettelijke pensioenleeftijd opnieuw tot 65 jaar, zodat mensen nooit langer dan hun 65e moeten werken. Voor mensen die toch langer willen werken, willen we de pensioenbonus opnieuw invoeren.

Langer Leven: Vlaamse partijen over de grote pensioenenquête van Knack

‘Door de pensioenhervormingen en de flankerende communicatie heeft de regering veel onzekerheid gecreëerd. Daardoor is het beeld ontstaan dat de pensioenen in de toekomst onbetaalbaar zouden worden. Maar de besteding van overheidsmiddelen is een politieke keuze. Zij die beweren dat de pensioenen onbetaalbaar zijn, bedoelen eigenlijk dat ze die pensioenen niet wíllen betalen. De SP.A maakt een andere keuze: we willen de mensen de zekerheid geven die ze verdienen. Iedereen die minstens 42 jaar gewerkt heeft, moet recht hebben op een minimumpensioen van 1500 euro.’

Peter Mertens (PVDA): ‘Brugpensioen op 58 jaar voor zware beroepen behouden’

‘De pensioenleeftijd optrekken naar 67 jaar is slecht voor de gezondheid van de mensen. Het creëert geen werkbaar werk voor ouderen en geen betere jobs voor jongeren. Het is geen toeval dat de pensioenleeftijd van oudsher tussen de 60 en de 65 jaar ligt: de overgrote meerderheid van de mensen voelt op die leeftijd dat ze het ritme van 40- en 50-jarigen niet meer aankunnen. Wij verdedigen het plan 55-60-65: recht op landingsbanen vanaf 55 jaar, op vervroegd pensioen vanaf 60 jaar en op rustpensioen vanaf 65 jaar. Voor de zware beroepen moet het recht op brugpensioen vanaf 58 blijven bestaan.

Langer Leven: Vlaamse partijen over de grote pensioenenquête van Knack

‘De wettelijke pensioenen zijn veel te laag in ons land. De regering heeft de mond vol over de loonkloof, maar zwijgt in alle talen over de pensioenkloof: een werknemer krijgt hier gemiddeld 40 procent minder pensioen dan in onze buurlanden. Wij willen fatsoenlijke pensioenen voor wie een leven lang bijdraagt: 75 procent van je gemiddeld loon en minimaal 1500 euro per maand na 45 gewerkte jaren voor mannen en 40 gewerkte jaren voor vrouwen.’

Vincent Van Quickenborne (Open VLD): ‘Pensioensparen moet fiscaal aftrekbaar blijven’

‘Veel mensen denken dat iedereen zal moeten werken tot 67 jaar, maar dat klopt niet. Wie op 18 begint, zal nog steeds na 45 jaar werk op 63 jaar met pensioen kunnen gaan. Wij zijn tegen het terugdraaien van de hervormingen. De enige realistische manier om de kosten van de vergrijzing te dragen, is door mensen enkele jaren langer te laten werken dan vandaag, in ruil uiteraard voor een hoger pensioen. Uit jullie enquête blijkt dat de gemiddelde Belg op 63 jaar met pensioen wil. Dat zou al een hele vooruitgang zijn, want vandaag is de effectieve pensioenleeftijd gemiddeld 60,5 jaar.

Langer Leven: Vlaamse partijen over de grote pensioenenquête van Knack
© .

‘Ondanks de recente verhogingen blijft het wettelijk pensioen aan de lage kant. Wie voldoende lang heeft gewerkt, verdient een pensioen van minstens 1500 euro. We financieren dat in de eerste plaats door meer mensen aan de slag te helpen en ze enkele jaren langer te laten werken. Daarnaast willen wij dat iedereen die werkt voortaan een aanvullend pensioen via de werkgever opbouwt met een bijdrage van minstens 3 procent. We blijven ook individueel pensioensparen aanmoedigen, in tegenstelling tot andere partijen die het fiscaal voordeel willen afschaffen.’

Tom Vandendriessche (Vlaams Belang): ‘Sociale zekerheid enten op Vlaamse context’

‘Vlamingen werken meer uren per week en zijn productiever dan Nederlanders en Duitsers. We hebben dus een heel geconcentreerde en stressvolle loopbaan, waardoor we het minder lang volhouden dan onze buren. Willen we mensen langer aan de slag houden, dan moeten we zorgen voor minder stressvolle loopbanen, in harmonie met het gezinsleven. Afgezien daarvan wil Vlaams Belang de pensioenleeftijd terug naar 65 jaar. Het aantal gewerkte jaren moet omhoog, niet de pensioenleeftijd.

Langer Leven: Vlaamse partijen over de grote pensioenenquête van Knack
© .

‘De mensen, in het bijzonder de jongeren, vertrouwen politici niet. Terecht, want die hebben hen opgezadeld met 450 miljard staatsschuld, gebrekkige infrastructuur, hoge belastingen en lage pensioenen. We moeten die scepsis doorbreken door de juiste keuzes te maken. De sociale zekerheid is enkel betaalbaar als we die enten op onze Vlaamse economische context. Die is sterk genoeg om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Vlaams Belang gaat voor een minimumpensioen van 1500 euro na een volledige loopbaan, ongeacht het stelsel.’

Partner Content