Lagere scholen elke dag open, secundair wellicht woensdag thuis: zo ziet het volgende schooljaar eruit

Een school in Edegem, Antwerpen, op 15 mei 2020.

‘Het recht op leren staat voorop, maar onze scholen gaan pas open na een grondige veiligheidsanalyse en met verschillende scenario’s volgens kleurencodes.’ Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts woensdag gezegd op de persconferentie over het onderwijsplan schooljaar 2020-2021.

‘Corona zal ook in het nieuwe schooljaar onder ons zijn, maar we hebben toch met de collega’s een ambitieus en optimistisch plan uitgewerkt’, aldus Weyts. ‘De maatregelen zullen heel ingrijpend zijn, maar de scholen zullen wel open zijn voor àlle leerlingen, en dat was wat ik wilde bereiken. Het recht op leren staat voorop. We kiezen voor de kinderen. Toch zullen de scholen pas open gaan na een veiligheidsanalyse en we hebben met duidelijke kleurcodes verschillende scenario’s klaar, van groen via geel en oranje naar rood.’

Minister Weyts voegde er nog aan toe dat het recht op leren ook impliceert dat het leren in de klas, op school gebeurt en dat dit vooral geldt voor de meest kwetsbare kinderen.

0p 1 september kan dus het volledige basisonderwijs open gaan: alle scholen en alle leerjaren, vijf dagen per week. Ook in het secundair onderwijs kunnen alle scholen en alle leerjaren open gaan, met in beginsel op woensdag afstandsonderwijs. Ook voor het niet-leerplichtonderwijs vertrekt het plan maximaal van het recht op leren.

Weyts heeft in overleg met de onderwijspartners (o.a. de vakbonden, onderwijsverstrekkers en CLB’s), de experts van de GEES en de andere Gemeenschappen verschillende scenario’s uitgewerkt. Het plan houdt rekening met verschillende ‘pandemieniveaus’, met meer of minder verspreiding van het virus. Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld over onder meer het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, mondmaskers, social distancing, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens …

In niveau Groen is het risico op besmetting zo goed als onbestaand, in niveau Geel is het risico laag, in niveau Oranje is het risico matig en in niveau Rood is het risico hoog. Zonder nieuwe escalatie van het virus zouden de scholen op 1 september 2020 starten in niveau Geel. Vanaf niveau Geel maakt elke school een lokale risicoanalyse, op grond waarvan wordt vastgelegd onder welke voorwaarden ze geheel of gedeeltelijk kan functioneren.

Secundair wellicht woensdag thuis

Het uitgangspunt van het plan is om in élk scenario het recht op leren maximaal te garanderen. In het basisonderwijs blijven de scholen in elk pandemieniveau 5 dagen per week open voor alle leerjaren. Dankzij voortschrijdend wetenschappelijk inzicht weten we immers dat het risico op verspreiding en kwetsbaarheid pas toeneemt vanaf 12 jaar. De kleuter- en de lagere scholen zullen volgend schooljaar dus niet meer collectief gesloten worden.

Ook in het secundair onderwijs kunnen alle scholen open voor alle leerjaren en alle leerlingen. In niveau Geel worden alle leerjaren vier dagen per week verwacht op school. Een dag per week, in beginsel woensdag, wordt er dan afstandsonderwijs georganiseerd, waarbij de ene leerling bijgespijkerd kan worden en de andere leerlingen meer verdiepende leerstof krijgen.

Partner Content