Kwart miljoen Gentenaars tegen 2015

(Belga) De stad Gent verwacht tegen 2015 een kwart miljoen inwoners, als de bevolkingsgroei verder blijft stijgen als de afgelopen jaren. Dat verklaarde schepen van Burgerzaken Catharina Segers (Open Vld) op de wekelijkse persconferentie van de stad.

Na de fusie telde de stad Gent 246.171 (1977) inwoners, een cijfer dat onafgebroken daalde tot 223.983 (1998) inwoners, als absoluut dieptepunt. Sindsdien steeg het bevolkingscijfer en in 2010 verbrak Gent haar historische record van dertig jaar eerder. Op 1 augustus 2012 stond de bevolkingsteller op 247.251. Als het bevolkingscijfer verder blijft stijgen zoals de afgelopen jaren, zal tegen 2015 de kaap van een kwart miljoen inwoners bereikt worden, zo blijkt uit prognoses. De natuurlijke groei schommelde de afgelopen tien jaar tussen 159 en 1.250, er worden duidelijk meer kinderen geboren dan er inwoners sterven. Procentueel steeg het aandeel niet-Belgen in de totale bevolking de afgelopen veertig jaar van 5,14 procent (12.641 in 1977) tot 12,19 (30.136 in 2011), een absoluut record. Inwoners met de dubbele nationaliteit worden bij de “Belgen” gerekend. “Het beleid van het paarse bestuur speelt zeker een rol”, aldus schepen Segers (Open Vld). “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het fiscale beleid, de aanpak van leegstand, het mobiliteitsplan, verkavelingen, enzovoort, die ervoor zorgen dat Gent een aantrekkelijke stad is geworden. Maar er spelen ook andere factoren een rol, zoals bijvoorbeeld de groei van de universiteit en het hoger onderwijs, waardoor veel jongeren in Gent blijven hangen, de stijgende geboortecijfers, de stijgende immigratie, enzovoort.” Het inwonerscijfers bepaalt overigens het aantal raadsleden waar een stad of gemeente recht op heeft, vanaf 250.000 stijgen die van 51 naar 53. (COR 207)

Partner Content