Opinie

Ingrid Lieten

‘Kunnen onze bedrijven de vergrijzing verzilveren?’

Ingrid Lieten Vlaams minister van Media, Armoedebestrijding, Innovatie en Overheidsinvesteringen (SP.A)

Ingrid Lieten vraagt aandacht voor de bijzonder positieve impact die zestigplussers hebben op onze economie.

Iedereen heeft wel al eens de volgende uitspraken gehoord. ‘Door de vergrijzing swingt het kostenplaatje van rust- en ziekenhuizen de pan uit”, “Jongeren moeten langer werken om de pensioenen te betalen”, “Nu we ouder worden, staat ons sociale model onder druk”. Als het over zestigplussers gaat, is de teneur vaak negatief.

Maar zonder blind te zijn voor de grote uitdagingen op vlak van sociale zekerheid en gezondheidszorg en eenzaamheid, wil ik wijzen op de nieuwe realiteit: zestigplussers hebben een bijzonder positieve impact op onze economie. Nu, én vooral in de nabije toekomst.

‘Kunnen onze bedrijven de vergrijzing verzilveren?’

Elk jaar consumeren we meer producten, meer diensten, meer van alles. Tot en met de jaren 2000 was de verklaring hiervoor best simpel: de wereldbevolking groeide. En hoe meer zielen, hoe meer geld er rolt. Maar sinds de eeuwwisseling merken we een duidelijke trendbreuk: de stijgende consumptie is niet langer toe te schrijven aan het toenemende aantal aardbewoners, ze is te wijten (of te danken, zo je wil) aan een verhoging van de consumptiehoeveelheid per persoon.

Deze trend zet zich razendsnel door. Tegen 2030 valt de toename in jaarlijkse consumptie voor maar liefst driekwart te verklaren omdat we per capita meer geld spenderen.

Het zijn vooral de zestigplussers die tussen 2015 en 2030 garant staan voor 60% van de consumptiegroei in Europa.

In Belgie geven 60+’ers gemiddeld zo’n 19.875 euro uit per jaar. Dat is ongeveer 30% meer dan 20’ers, 30’ers en 40’ers. Het verschil met 50’ers is zo’n 14%, bovendien stijgt deze som veel forser dan bij andere leeftijdsgroepen (+2000 euro van 2012 tot 2014).

Zestigplussers geven zoals verwacht meer budget uit aan gezondheid maar dat is niet de hoofdverklaring, het zijn vooral andere categorieën die aantikken : boodschappen, cultuur & vrije tijd, meubelen, huishoudtoestellen, onderhoudskosten woning en persoonlijke verzorging.

Happy Aging

De meeste ouderen voelen zich gezond, tevreden en gelukkig. Het is jammer dat ouderdom zo vaak met beperkingen wordt geassocieerd. Twee derde van de 75-plussers heeft bijvoorbeeld geen hulpmiddel bij het lopen dus geen rolstoel, rollator of wandelstok of iets dergelijks.

Uit een studie van McKinsey blijkt dat alleen al de vrijetijdseconomie tegen 2030 wereldwijd ongeveer 195 miljoen uren per dag extra aanbod mag voorzien om tegemoet te komen aan de boomende vraag van zestigplussers. Dit is het equivalent van 24 miljoen extra jobs.

Bewuste consument

Zestigplussers vormen een groep kritische , kapitaalkrachtige en nieuwsgierige consumenten. En dat biedt enorme zakelijke mogelijkheden voor bedrijven die zich er bewust op organiseren.

De zestigplussers hebben andere verwachtingen van producten en diensten die hen aangeboden worden: ze wonen vaker alleen, ze hebben meer vrije tijd, gaan bewust met hun gezondheid om, zijn koopkrachtig maar ook individualistischer en kritischer. Het is geen heterogene groep, zestigplussers verschillen onderling sterk in levenstijl, attidudes en gedrag.

Met andere woorden, het is een groep consumenten die je als bedrijf best ernstig neemt, en die je een actieve rol geeft in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dat betekent dat je niet voor, maar met ouderen moet innoveren.

Ook aan de overkant van de Atlantische Oceaan hebben ze dit al langer begrepen. De aging- en healthsector is één van de meest beloftevolle in het mythische Silicon Valley.

Economische kansen

Met Happy Aging willen we ook Vlaanderen wakker schudden. Te beginnen op de Happy Aging Day, waar we op 24 mei de krachten bundelen met ’s werelds grootste agingcommunity: het Amerikaanse Aging2.0. Want het is hoog tijd om de vergrijzing niet alleen negatief te belichten, maar de zakelijke en economische kansen van deze trend te zien.

En zo kunnen bedrijven niet alleen aan hun eigen omzet werken, maar ook mee de voorwaarden creëren waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen leven, de regie over hun eigen leven in handen kunnen houden… Dat is Happy Aging.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Partner Content