“Kostenstructuur van bedrijven moet structureel verlicht worden”

(Belga) “De kostenstructuur van onze bedrijven moet structureel verlicht worden”. Dat zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) dinsdagavond op “De Rentrée”, een evenement van ondernemersorganisatie Voka en de weekbladen Knack en Trends.

“Diegene die structurele hervormingen blijven uitstellen of afblokken, zullen daar later een zware prijs voor betalen”, waarschuwde Peeters. “Uit studies van het Federaal Planbureau en de Nationale Bank blijkt dat een structurele verlaging van de patronale bijdragen de beste manier is om ons groeipotentieel en onze concurrentiekracht te verbeteren. Meer jobs en meer export zullen het gevolg zijn. Een forfaitaire vermindering van de patronale bijdragen met 1.600 euro per werknemer zou na drie jaar 45.000 extra banen creëren”. Peeters kondigde ook overleg aan met de banken. De overheid heeft hen geholpen, zij moeten bedrijven blijven helpen. “Ik wil samen met hen bekijken hoe de spaaroverschotten op een gepaste manier ingezet kunnen worden in slimme project- en exportfinanciering voor onze bedrijven”. De minister-president herhaalde ook zijn voorstel voor een nieuwe structuur voor het sociaal overleg in Vlaanderen, een “groep van vijf”. Hij wil die nieuwe structuur betrekken bij de implementatie van de staatshervorming, die Vlaanderen meer bevoegdheden geeft rond arbeidsmarktbeleid. “De federale groep van tien kan die rol niet vervullen”, aldus Peeters. (KVH)

Partner Content