Koning Filip waarschuwt voor ‘simplismen die aanzetten tot geweld’

© Belga

Koning Filip heeft in zijn toespraak voor de ‘gestelde lichamen’ gewaarschuwt voor het gevaar van simplismen in het terrorismedebat. Premier Charles Michel maakte van de gelegenheid gebruik om zijn regeringsbeleid te verdedigen.

De koning stak van wal met de recente gebeurtenissen in Frankrijk en in eigen land. Hij sprak zijn hulde uit aan al wie waakt over onze veiligheid en stond stil bij de succesvolle politieacties eerder deze maand.

Maar belangrijker nog vond koning Filip de vele betogingen in reactie op de aanslagen, die hij een krachtig sinaal noemde ter bevestiging van de waarden die ons verenigen. “De daders van de recente aanslagen hebben ons uit elkaar willen spelen. In die val zijn we niet getrapt. Maar het risico blijft bestaan dat we toch zwichten voor simplistische redeneringen en clichés, dat we nieuwe breuklijnen scheppen en zo de spiraal van geweld voeden”, luidde het in de toespraak aan de zogenaamde ‘gestelde lichamen’.

“De beste manier om hierop te reageren is onze waarden voluit te beleven.” In de rest van zijn toespraak sprak de koning de verschillende aanwezige hoogwaardigheidsbekleders – ministers, magistraten, generaals, hoofdredacteurs en anderen – aan op hun verantwoordelijkheden als “bewakers van het algemeen belang”.

Hij zette vraagtekens bij de “inflatie aan reglementeringen”, riep op tot een slagkrachtige en efficiënte overheid, maar vroeg ook aandacht voor de meest kwetsbaren. “Want de efficiëntie van de overheid wordt, anders dan die van de privésector, ook gemeten met de maat van rechtvaardigheid”, besloot hij.

Michel: ‘Tijd van nodeloze confrontatisch is voorbij’

Premier Charles Michel heeft in zijn toespraak de verschillende overheden van ons land opgeroepen tot dialoog, samenwerking en wederzijds begrip. “De tijd van nodeloze confrontaties en venijnige opmerkingen is voorbij”, drukte hij de zogeheten ‘gestelde lichamen’ op het hart. Onze veiligheid, fundamentele vrijheden en sociaal model staan immers op het spel, klonk het.

Rode draad doorheen de toespraak van de premier was samenwerking, of het nu ging om het sociaal overleg, de strijd tegen radicalisme en geweld of het aanzwengelen van onze economie. “De burgers verwachten veel van ons”, drukte Michel de aanwezige politici, magistraten, bedrijfsleiders, journalisten en anderen op het hart. “We leven in een woelige en onrustige wereld. Maar wij moeten de twijfels en de angst trotseren.”

Voor Michel was het zijn eerste nieuwjaarstoespraak op het paleis. Hij greep de kans om het beleid van zijn regering nog eens uit de doeken te doen, maar onderstreepte ook de “essentiële rol” van de sociale partners in de uitvoering daarvan.

Voorts noemde hij de federale loyauteit van alle regeringen een “permanente bezorgdheid” en hamerde hij op het belang van de geplande hervormingen. “Ons land heeft heel wat troeven, maar tegelijk ook heel wat nadelen”, zo verwees Michel onder meer naar de hoge werkloosheid bij jongeren, onze staatsschuld en de groeiende pensioenkosten.

“We hebben de taak om deze uitdagingen aan te gaan, dat is een kwestie van verantwoordelijkheid”, aldus de eerste minister. “En natuurlijk is een ruimere fiscale hervorming onontbeerlijk.” Tot slot stond Michel, net als de koning, stil bij de aanslagen in Parijs en de recente politieacties in eigen land. “Meer dan ooit moeten we, tegenover de haatzaaiers, verenigd zijn om de fundamentele waarden en vrijheden die we liefhebben te vrijwaren.” En zoals dat hoort in een rechtsstaat, moeten we ook “criminelen en terroristen bestrijden met respect voor die fundamentele waarden”, besloot hij. (Belga/JH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content