Koning Filip krijgt evenveel als Albert II, maar wordt belastingplichtig

© Belga

De civiele lijst van de toekomstige Koning Filip wordt onderworpen aan belastingen, wat een de facto vermindering van zo’n 8 procent betekent.

Het kernkabinet heeft de krachtlijnen van de civiele lijst van de toekomstige koning Filip vastgelegd. Het bedrag van de civiele lijst van de toekomstige koning zal gelijk zijn aan het bedrag van de civiele lijst die Koning Albert II geniet. Dat komt de facto evenwel neer op een matiging van ongeveer 7 à 8 procent in vergelijking met de civiele lijst van Koning Albert II, aangezien de civiele lijst van de toekomstige Koning Filip onderworpen zal worden aan belastingen (btw, accijnzen), meldt het kabinet van de premier.

De civiele lijst bevat de middelen die de natie ter beschikking stelt van het staatshoofd om hem of haar in staat te stellen de koninklijke functie in alle morele en materiële onafhankelijkheid uit te oefenen. De lijst wordt bij het begin van de regeerperiode van de koning vastgelegd voor de volledige duur van het koningschap. In 1993 werd de lijst vastgelegd op 244 miljoen frank per jaar, een bedrag dat jaarlijks aangepast werd aan de reële evolutie van de loonkosten.

Momenteel voorziet de civiele lijst voor koning Albert een bedrag van 11,55 miljoen euro per jaar. Dat bedrag dient met zo’n 700.000 euro verminderd te worden vermits zijn zoon voortaan ook btw en accijnzen zal moeten betalen.

Geen verrassing

Dat de koning voortaan ook belastingen zal moeten betalen, is niet meteen een verrassing. Begin juni besliste het Uitvoeringscomité voor de Institutionele Hervormingen – de zogeheten Comori, waar de meerderheidspartijen en de groenen het akkoord over de zesde staatshervorming in teksten omzetten – om de koninklijk dotaties om te vormen. De dotaties zouden voortaan enkel gelden voor de troonopvolg(st)er, de koning(in) die zijn/haar functie vroegtijdig neerlegt en de weduwe(naar) van de koning of troonopvolger.

Bovendien werd beslist dat op het deel “vergoeding” van de dotatie voortaan personenbelastingen betaald moeten worden en dat de leden van de koninklijke familie btw en accijnzen moeten betalen.

De topministers raakten het ook eens over de bekendmakingsformule die onder elke wettekst zal prijken. Daarbij zal in het Nederlands telkens Filip gebruikt worden, en in het Frans Philippe, zo werd nog vernomen.(Belga/TV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content