Frederic Vanhauwaert

Kinderen een schoolmaaltijd onthouden is verwerpelijk

Frederic Vanhauwaert Coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderen een maaltijd ontzeggen omdat de ouders nog een openstaande schoolfactuur hebben, is discriminerend en stigmatiserend, stelt Frederic Vanhauwaert van Netwerk Tegen Armoede. Hij roept op om het probleem van de stijgende schoolkosten ernstig te nemen.

Discriminerende praktijk

Wij zijn verontwaardigd op de praktijken van het gemeentelijk onderwijs in Meise, waar kinderen een warme maaltijd geweigerd wordt als hun ouders openstaande schoolfacturen hebben. Dit is een discriminerende praktijk die kinderen zwaar stigmatiseert. Wij doen een oproep om het probleem van de stijgende schoolkosten ernstig te nemen, op Vlaams en op lokaal niveau. Het gemeentebestuur in Meise roepen wij op om zo snel mogelijk met ons in dialoog te treden en naar alternatieven te zoeken voor het weigeren van schoolmaaltijden.

Boterhammentaks

Kwetsbare gezinnen krijgen schoolkosten steeds moeilijker betaald. Dat heeft enerzijds te maken met een te laag budget voor die gezinnen (te laag inkomen, hoge kosten voor huur en energie, vaak ook hoge medische kosten) en anderzijds met een weinig sociaal kostenbeleid op scholen zelf. Het is schrijnend om deze praktijken te dien opduiken terwijl tegelijkertijd de boterhammentaks in veel gemeentescholen ingevoerd of verhoogd wordt. Kinderen die hun boterhammen meenemen naar school, krijgen met andere woorden even goed de rekening gepresenteerd (onder de vorm van ‘stoelgeld’).

‘Kinderen niet aanspreken op openstaande facturen’

Nochtans kan het ook anders. Het Netwerk tegen Armoede lanceerde in november 2012 de brochure Maak je sterk tegen armoede op school voor leekrachten en directies met tips om de schoolkosten voor ouders beheersbaar te houden en op een respectvolle manier met hen te communiceren. Dat houdt onder meer in dat kinderen niet aangesproken worden op onbetaalde facturen, dat gespreide betaling actief aangeboden wordt en dat er rekening gehouden wordt met gezinnen die geen budget hebben voor computer of internet.

Wij stellen vast dat scholen deze houding ook hanteren als selectiemiddel. Ouders zullen sneller geneigd zijn om hun kind van school te laten veranderen als zij op die manier geviseerd worden. Een perverse manier van werken.

Naast de tips voor scholen stelt het Netwerk tegen Armoede ook structurele maatregelen voor om het onderwijs betaalbaar te houden voor kwetsbare gezinnen:

  1. Maximumfactuur uitbreiden naar de eerste graad secundair onderwijs.
  2. Maximumfactuur per graad en per richting in de tweede en derde graag secundair onderwijs.
  3. Schooltoelagen in functie van studierichting (hoe hoger de kosten, hoe hoger de toelage).
  4. Automatische toekenning van de schooltoelage en verhoging voor de laagste inkomens.

Stijgende schoolkosten

Helaas was daar niets over terug te vinden in de Septemberverklaring en het regeerakkoord van de Vlaamse regering. Wij doen hiermee een oproep om het probleem van de stijgende schoolkosten ernstig te nemen, op Vlaams en op lokaal niveau. Het gemeentebestuur in Meise roepen wij op om zo snel mogelijk met ons in dialoog te treden en naar alternatieven te zoeken voor het weigeren van schoolmaaltijden.

Frederic Vanhauwaert (algemeen coördinator van Netwerk Tegen Armoede)

Partner Content