Yasmine Kherbache (SP.A)

Kijk niet vreemd op van een ‘bruine’ agent, maar wel van het zoveelste racistische incident

Yasmine Kherbache (SP.A) Yasmine Kherbache is Antwerps gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid voor SP.A.

Als zelfs ons grootste en meest professionele politiekorps er niet in slaagt om het probleem intern aan te pakken, hoe kunnen we dan propageren dat we de strijd tegen racisme in Vlaanderen ernstig nemen, schrijft Yasmine Kherbache (SP.A).

Als zelfs ons grootste en meest professionele politiekorps er niet in slaagt om het probleem intern aan te pakken, hoe kunnen we dan propageren dat we de strijd tegen racisme in Vlaanderen ernstig nemen? Racisme roei je uiteraard niet uit door het weg te relativeren, maar ook woordelijke veroordelingen volstaan niet langer. Wie zich schuldig maakt aan racisme of antisemitisme, overtreedt de wet en moet dat ook voelen. Punt uit. De tijd van vrijblijvendheid ligt achter ons.

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Laat me dus eerst en vooral beginnen met mijn excuses aan te bieden aan VRT-journalist Peter Verlinden en zijn familie. Ja, toen Filip Dewinter enkele weken opnieuw zijn klassieke discours van ‘de verbruining’ bovenhaalde en zijn ‘minder-minder-minder-game’ lanceerde, dacht ook ik om tactische redenen: negeren die handel, laat die man zichzelf niet opnieuw op de kaart zetten. Principes moeten echter primeren op tactiek. Ook en vooral in de politiek. Door dat soort uitlatingen en figuren onder de mat te vegen, ziet het huis er misschien netjes uit maar properder wordt het zeker niet.

We zaten toen ook volop in een harde maar inhoudelijke kiescampagne die niet gedomineerd werd door morele of ethische thema’s maar door socio-economische onderwerpen. Achteraf bekeken is het vreemd dat we daarbij de aanbevelingen van Europa en de OESO op het vlak van onze loonkost of automatische indexering wél een grondig debat waard vonden, maar de aanbevelingen op het vlak van sociaal-culturele achterstelling niet.

Europa pleit immers niet alleen voor een grondige fiscale hervorming, het eist evengoed al jaren dat de structurele achterstelling van mensen met een migratie-achtergrond op onze arbeidsmarkt wordt weggewerkt. De OESO maakt zich niet alleen zorgen over onze concurrentiekracht en tewerkstellingsgraad maar evenzeer over de kloof tussen autochtonen en allochtonen in ons onderwijssysteem en tewerkstellingsbeleid. En toch blijft de verontwaardiging over dat laatste steevast uit.

Meer nog: al bijna tien jaar lang palaveren de politieke partijen, sociale partners en middenveldorganisaties in ons land nu al over de invoering van zogenaamde praktijktests op de arbeidsmarkt en de woningmarkt: het aanstellen van gewettigde ‘mystery shoppers‘ die op een objectieve manier controleren of werkgevers en verhuurders zich bij aanwervingen en huurcontracten schuldig maken aan discriminatie. Ook in de verkiezingsprogramma’s van de laatste maanden stelden verschillende politieke partijen zich op dat vlak opnieuw erg terughoudend op.

Het vaakst gehoorde bezwaar: racisme is een probleem van ingesteldheid en dat pak je niet aan door het te sanctioneren maar door preventie en sensibilisering. Welnu, we kampen in Vlaanderen met een ernstige plaag van woninginbraken. Verschillende politiekorpsen – waaronder het Antwerpse overigens – boeken de laatste jaren echter knappe resultaten in de strijd tegen die inbraken. Niet door zich te beperken tot de wijze raad aan de bevolking om deuren en ramen goed gesloten te houden, wel via doelgerichte en intensieve controleacties… Alleen maar inzetten op preventie of sensibilisering zonder een sanctionerend sluitstuk dreigt bovendien een averechts effect te hebben en wakkert vooral de frustratie en het cynisme aan.

Bezwaar nummer twee: zulke praktijktests ruiken toch een beetje naar spionagetechnieken. Worden ondernemers al niet genoeg geculpabiliseerd en gecontroleerd? Als eerste antwoord daarop wil ik me dan ook wel eens bedienen van hét argument van crimefighters allerhande wanneer ze de zoveelste veiligheidscamera installeren op het openbaar domein: wie niets verkeerd doet, heeft ook niets te vrezen… En bovendien: is het nu werkelijk zo beangstigend om via mystery shoppers te controleren of werkgevers zich bij hun rekrutering schuldig maken aan discriminatie in tijden waarin gelijkaardige mystery shoppers dagdagelijks controleren of hun personeel wel ‘klantvriendelijk’ genoeg is?

‘Groei is onze enige sociale zekerheid’ propageert ondernemersorganisatie Voka dezer dagen op grote affiches doorheen het hele Vlaamse land. Economische groei die ten dienste staat van maatschappelijke groei: wie kan daar nu tegen zijn? Laat ons dus de volgende afspraak maken, heren en dames ondernemers: de volgende regeringen voeren maatregelen door om de economie verder te laten groeien en de ondernemers werken mee aan daadkrachtige maatregelen om iedereen mee te laten profiteren van die groei. En we maken de woningmarkt aantrekkelijker voor verhuurders als zij op hun beurt aanvaarden dat er op ‘hun’ deurbel ook meer exotische namen zullen prijken dan Peeters, Claes en Janssens.

Ja, mijnheer Wouter Torfs: een deel van de Vlamingen heeft gestemd voor een ‘ondernemersvriendelijke’ regering, net zoals er een deel van de Vlamingen gestemd heeft voor het recht op werk voor jonge moslima’s met een hoofddoek. Als we ze nu beiden eens gaven waarom ze gevraagd hebben?

En, hoofdcommissaris Serge Muyters, als u de strijd tegen racisme binnen uw politiekorps inderdaad ernstig neemt, dan moet u misschien toch eerst eens een professionele poetsfirma inhuren om het huis helemaal schoon te vegen, in plaats van zelf de Swiffer boven te halen en een cursus schoonmaken te organiseren. U zou bijvoorbeeld naar het Comité P kunnen stappen voor een grondige doorlichting. En wat houdt u tegen om uw schare HR-managers bindende streefcijfers op te leggen voor het aantal allochtone rekruten? Zodat de meest diverse stad van Vlaanderen en Europa ook het meest diverse politiekorps van Vlaanderen en Europa krijgt.

In plaats van vreemd op te kijken van een ‘bruine’ agent zouden we wel eens terug vreemd mogen opkijken van het zoveelste racistische incident.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content