Kernkabinet keurt akkoord eenheidsstatuut goed

© Belga

Het kernkabinet heeft het akkoord over het eenheidsstatuut goedgekeurd. De reacties uit het veld zijn verdeeld.

Het kernkabinet heeft het akkoord over het eenheidsstatuut goedgekeurd. Dat werd door de sociale partners gesloten onder begeleiding van minister van Werk Monica De Coninck (SP.A). Premier Elio Di Rupo (PS) stelde dat de sociale partners blijk gegeven hadden van een grote zin voor verantwoordelijkheid met een akkoord over de gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Ondertussen komen er reacties van vakbonden en werkgevers, die variëren.

Werkgevers en werknemers sloten na een marathonvergadering een akkoord over een belangrijke stap in de gelijkschakeling van de statuten van arbeiders en bedienden, met name over de carensdag en de opzegvergoedingen. Het akkoord moest ook nog groen licht krijgen van de regeringstop, wat dus gebeurde.

Metaalvakbond bedankt minister en kabinetschefs met 62 rozen

De socialistische metaalvakbond ABVV-Metaal heeft minister van Werk Monica De Coninck (SP.A), haar kabinetschef Eva Van Hoorde en de kabinetschef van de premier, Yasmine Kherbache, gefeliciteerd met het bereiken van een compromis over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. De vrouwen kregen elk 62 rode rozen.

“De 62 rozen staan voor de opzegtermijn van 62 weken waarop een arbeider met 20 jaar anciënniteit binnenkort recht zal hebben”, zegt de vakbond in een persbericht. “ABVV-Metaal is zich bewust van de gigantische stap voorwaarts die met dit compromis gezet werd en hoopt dat nu ook snel werk gemaakt wordt van een overleg waarbij de andere verschillen weggewerkt worden.”

De Coninck en de twee kabinetschefs hebben tijdens de bijna 28 uur durende onderhandelingen heen en weer “gependeld” tussen werkgeversvertegenwoordigers en vakbonden. Zo bekwamen ze
de compromistekst die nu voorligt en onder meer de carenzdag (de eerste ziektedag die bij arbeiders meestal niet werd uitbetaald) afschaft.

BBTK: ‘Het werk is zeker niet af’

Het werk rond het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden “is zeker niet af”. Dat zegt BBTK. De socialistische bediendebond zegt alert te zullen blijven. “Enerzijds zal moeten geverifieerd worden dat bij de nog aan te brengen preciseringen er geen sprake is van sociale achteruitgang, anderzijds dat ook de andere nog bestaande discriminaties tussen arbeiders en bedienden worden weggewerkt”, staat in een mededeling.

BBTK had een minimum van 3 maanden opzeg per 5 jaar als streefdoel gesteld. “Het compromis van de minister van werk beantwoordt hier niet aan, en dit op verschillende punten”, klinkt het. “Daarenboven wordt toch wat smeergeld (via fiscale en parafiscale weg) gevraagd aan de overheid”, stelt de bediendebond.

Voor BBTK kan het ook niet dat de nieuwe rechten voor de arbeiders door mogelijke afwijkingen voor bepaalde sectoren onderuit gehaald zouden worden. “Dan zouden de ‘hogere’ bedienden voor niets een prijs betaald hebben.”

LBC-NVK wil aantal aanpassingen in regeling

De christelijke bediendebond LBC-NVK wil een aantal dingen bijgestuurd zien in het compromis voor een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Zo vindt de bond het “onbegrijpelijk” dat op sectorniveau geen afwijkingen in het voordeel van de werknemer meer zullen kunnen. “Dat is vragen om boel”, zegt algemeen LBC-secretaris Ferre Wyckmans.

Wyckmans heeft een “dubbel gevoel” bij de voorgestelde tekst. “Het compromis is qua opzegregeling ontegensprekelijk een forse verbetering voor de arbeiders”, stelt de bediendebond vast. Anderzijds heeft de bond ook een aantal bedenkingen, bijvoorbeeld over de onmogelijkheid om via onderhandelingen afwijkingen naar boven te bekomen. “Dat is het sociaal overleg hypothekeren”, zegt Wyckmans. De LBC-secretaris geeft de financiële sector als voorbeeld, waar de meeste bedienden een inkomen boven 32.254 euro per jaar hebben. Daar zal het systeem voor de werkgevers goedkoper worden als niet meer onderhandeld mag worden, stelt Wyckmans vast. LBC-NVK zegt ook “in geen enkele sector” te aanvaarden dat akkoorden worden gesloten die beneden de nieuwe regeling uitkomen.

LBC vindt het ook spijtig dat de opzegtermijn na 20 jaar anciënniteit met één in plaats van drie weken per jaar zal toenemen. “Vooral omdat het in de feiten alles heeft van een treiterende maatregel met grotere symbolische waarde dan reële winst voor de bedrijven. Het heeft er alles van dat de werkgevers kost wat kost blijkbaar een prijs wilden laten betalen door alle bedienden.”

Tot slot wil de bediendebond dat vanaf 2014 ook de “discriminatie van de bedienden” is weggewerkt met betrekking tot de vakantiegeldberekening. Die is nu minder gunstig voor bedienden. “Het Grondwettelijk Hof doet daar geen uitspraak over, maar iedereen weet dat het ook om een discriminatie gaat”, zegt Wyckmans daarover.

LBC-NVK zal op 15 juli de militanten verder consulteren “teneinde naast een beoordeling van de genomen maatregelen ook vast te leggen op welke wijze in het najaar verder actie zal ondernomen worden om de
huidige onduidelijkheden uit het voorstel weg te werken en de nog verder te bespreken punten in een voor de werknemers gunstige richting te doen evolueren”.

Fedustria: ‘Nog veel onduidelijkheid en onzekerheid’

De compromistekst over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden bevat nog veel onduidelijkheden en onzekerheden. Dat zegt directeur-generaal Fa Quix van Fedustria, de sectororganisatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Hij klaagt aan dat niet duidelijk is of zijn sector van een uitzondering zal kunnen genieten. Als de arbeidsintensieve textiel-, hout- en meubelindustrie niet onder de uitzonderingen valt, dreigt de nieuwe regeling volgens Quix “zeer duur” uit te vallen. “Een herstructurering dreigt onbetaalbaar te worden”, waarschuwt hij. Bedrijven die in de problemen komen, zouden dan geen doorstart meer kunnen maken. “We denken sterke argumenten te hebben om onder de uitzonderingen te vallen”, zegt Quix.

De Fedustria-topman krijgt naar eigen zeggen vanuit de sector ontgoochelde reacties en zegt de “hoera-stemming” rond het compromis niet te begrijpen. De onzekerheid kan volgens hem nog een hele tijd
aanslepen, want het compromis moet nog in concrete teksten omgezet worden.

“Nu is het een echte politieke tekst met veel interpretatiemarge. Het kan nog maanden duren voor we zicht krijgen op de concrete gevolgen”, zegt Quix. In afwachting zullen bedrijven volgens de Fedustria-directeur erg voorzichtig zijn met aanwervingen, zelfs als die nodig zijn. De textiel-, hout- en meubelindustrie is goed voor 45.000 werknemers, van wie 80 procent arbeiders.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content