Theo Francken ontevreden over migratiedeal: ‘Dit is dweilen met de kraan open’

Theo Francken (N-VA) © Belga

Het kernkabinet is het woensdagnacht eens geworden over een migratiedeal. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) na afloop van de vergadering bekendgemaakt via twitter en de informatie wordt bevestigd door het kabinet van premier Alexander De Croo.

Het akkoord houdt in dat de staatssecretaris bereid is om structureel extra opvang te creëren, bijvoorbeeld via containers, op voorwaarde dat de ‘kraan’ niet meer ongebreideld openblijft staan.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Aanpassing opvangwet

Concreet komt er dus een aanpassing van de Opvangwet, om op die manier de uitstroom te versnellen. Voor wie een negatieve beslissing gekregen heeft, betekent dit het einde van de opvang. De staatssecretaris had eerder al aangekaart dat die mensen vandaag nog te vaak in de opvang blijven hangen, waardoor ze de plaats van iemand innemen die écht recht heeft en bovendien voortdurend blijven procederen.

Lees hieronder verder:

Daarnaast is het de bedoeling dat een bevel om het grondgebied te verlaten, sneller en beter wordt uitgevoerd. Daarvoor wordt er een medewerkingsplicht ingevoerd, die kan leiden tot een “vermoeden van onderduiken”. Die medewerkingsplicht zal overigens ook gelden voor medische onderzoeken. Denk daarbij aan de verplichte PCR-test ten tijde van de coronacrisis.

Meer escorteurs

Nog in het kader van dat aanklampend beleid, komen er meer escorteurs bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zij begeleiden samen met de politie mensen tijdens hun uitwijzing. Voortaan zal ook één politieagent volstaan bij DVZ- of Frontex-uitwijzingen.

Er komt ook een striktere en snellere toepassing van de Dublin-richtlijn. Daardoor zullen asielzoekers sneller terug kunnen worden gestuurd naar de EU-lidstaat waar ze eerst aankwamen. DVZ zal nu achttien in plaats van zes maanden krijgen om deze mensen terug te sturen.

Gezinshereniging

Het akkoord voorziet ook een aanpassing van de regels rond gezinshereniging. Daarbij komt er een toetsing voor het zogenaamd ‘ouderlijk gezag en daadwerkelijke zorg’. Gezinshereniging met Belgische kinderen zal enkel mogelijk zijn door de ouder die ook daadwerkelijk de dagelijkse zorg draagt voor dat kind.

Geen regularisatie

Beide kabinetten benadrukken tot slot dat er op geen enkele manier een regularisatie komt. Elders valt te horen dat door verschillende maatregelen bijna 5.000 plaatsen zouden worden gecreëerd. Er komt een regelmatige monitoring die ervoor moet zorgen dat asielzoekers voor de volgende winter hun recht op opvang gerespecteerd zien, luidt het. Zoals bekend is ons land al verschillende keren veroordeeld omdat het niet in staat is gebleken elke asielzoeker een slaapplaats te garanderen.

‘Dweilen met de kraan open’

Voor N-VA-Kamerlid Theo Francken schiet het akkoord dat de regering woensdagnacht sloot om de opvangcrisis te bedwingen, schromelijk tekort. “Wie hoopte dat de federale regering eindelijk fors zou ingrijpen, is eraan voor de moeite”, zegt hij in een reactie. ‘Het blijft dweilen met de kraan wagenwijd open. Welkom in België, het land van melk en honing.’ Als reactie op het akkoord postte Francken onderstaande filmpje op zijn Twitter-account.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Het akkoord dat werd bereikt, houdt in dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) bereid is om structureel extra opvang te creëren, bijvoorbeeld via containers, op voorwaarde dat de ‘kraan’ niet meer ongebreideld openblijft staan.

Maar met die lezing is Theo Francken het niet eens. De oud-staatssecretaris vindt niet dat er forse maatregelen genomen zijn, ondanks het feit dat ‘de situatie compleet uit de hand gelopen is’. ‘Geen moratorium op gezinshereniging met subsidiaire bescherming, geen verstrenging van de gezinshereniging met erkende vluchtelingen, geen forse ontradingscampagnes en geen externalisatie van de asielprocedure’, somt hij op.

In de plaats daarvan komen er ‘nog meer asielopvang, ditmaal in heuse containerdorpen, nog meer loze beloftes over de toepassing van de compleet onwerkbare en kaduke Dublin-regeling en het wettelijk betonneren van de onmogelijkheid om gezinnen die hier illegaal verblijven, te verwijderen’.

Lees hieronder verder:

De aangekondigde medewerkingsplicht inzake terugkeer is een lege doos, vindt Francken. ‘Wat doet het bestaande bevel om het grondgebied te verlaten anders dan eisen dat je het grondgebied verlaat? Dit is nu al nauwelijks afdwingbaar, daar gaat een medewerkingsplicht toch niets aan veranderen? Ons terugkeerbeleid is en blijft een ramp. Of politiemensen of escorteurs nu vervangen worden door nog maar eens extra DVZ-personeel of niet: het effect op het terrein is nul komma nul.’

Dat er daadwerkelijke zorg zou komen voor kinderen met verblijfsrecht bij de aanvraag voor gezinshereniging door ouders zonder verblijfsrecht, noemt hij niets nieuws onder de zon. ‘Opgewarmde kost want dat voerde ik tijdens de vorige legislatuur al in’, klinkt het.

Groen tevreden

Regeringspartij Groen is tevreden met de migratiedeal die het federale kernkabinet woensdagnacht gesloten heeft. ‘De inspanningen die de groene familie al maandenlang doet in de schoot van de regering, resulteren in een engagement tot duizenden extra opvangplaatsen van de federale regering’, benadrukt de partij in een persbericht. Groen wil wel zeker zijn dat de operationalisering van het akkoord voldoende snel gebeurt.

Het akkoord dat werd bereikt, houdt in dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) bereid is om structureel extra opvang te creëren, bijvoorbeeld via containers, op voorwaarde dat de ‘kraan’ niet meer ongebreideld openblijft staan. ‘Na aanhoudende druk van Groen binnen de regering, maakt de regering eindelijk werk van extra maatregelen om mensen van straat te halen’, reageert Groen-covoorzitster Nadia Naji. ‘De bijkomende plaatsen en extra ondersteuning vinden we een goede stap vooruit. De maatregelen moeten nu zo snel mogelijk worden uitgerold.’

Eerder deze week werd het tentenkamp in Brussel ontruimd. Nu engageert de regering zich om op korte termijn woonunits te plaatsen voor minstens 700 mensen, stipt Groen aan. Daarnaast zullen mensen ook versneld uit de opvangcentra worden begeleid om extra plaatsen te creëren.

Naji is ook tevreden met het wetgevend pakket rond asiel en migratie waarover een akkoord werd bereikt. Ze zegt dat op vraag van Groen en Ecolo overeengekomen is om het verbod om kinderen op te sluiten in een gesloten centrum wettelijk verankerd wordt, dat gezinshereniging gemakkelijker wordt voor kinderen die dreigen slachtoffer te worden van genitale verminking en dat mensen die staatloos zijn, zoals Palestijnen, eindelijk een verblijfsrecht kunnen krijgen in België.

‘Voor Groen is een rechtvaardig migratiebeleid, met respect voor de mensenrechten, essentieel. We zijn tevreden dat de regering nu een antwoord biedt op de vele veroordelingen en op de opvangcrisis, en tegelijk bouwt aan een menselijker migratiebeleid’, aldus Naji.

Vlaams Belang ontevreden

Voor oppositiepartij Vlaams Belang schieten de asiel- en opvangmaatregelen waar het federale kernkabinet woensdagnacht een akkoord over gesloten heeft ruimschoots tekort. ‘In het beste geval gaat er hier en daar een achterpoortje dicht, maar de voordeur blijft helaas wagenwijd openstaan’, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken donderdag in een reactie.

Premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor stelden hun akkoord donderdagochtend voor. Het nieuwe pakket maatregelen moet ervoor zorgen dat wie recht heeft op bescherming en opvang die ook kan krijgen, maar ook dat wie na een beslissing dat recht niet heeft, niet langer plaatsen bezet houdt in de opvang, luidde het.

Maar Vlaams Belang is niet onder de indruk. De partij spreekt over ‘zandzakjes tegen de zondvloed’, en ‘er worden zelfs bijkomende bressen in de dijk geslagen’. Voorzitter Tom Van Grieken leert uit de maatregelen dat geen enkel gezin met kinderen nog gedwongen zal worden teruggestuurd. ‘Hierdoor wordt het aanzuigeffect alleen maar vergroot en zullen bovendien kinderen steeds meer ingezet worden om verblijfsrecht af te dwingen’, waarschuwt hij.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen sceptisch

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft donderdag sceptisch gereageerd op de migratiedeal die het federale kernkabinet woensdagnacht heeft gesloten. ‘We zijn blij met de bijna 5.000 extra opvangplaatsen, maar die belofte blijft vaag en niet concreet’, stelt beleidsmedewerker Thomas Willekens. ‘De vraag blijft of de regering hiermee de opvangcrisis kan oplossen’, klinkt het.

Zo is het niet duidelijk tegen wanneer de opvangplaatsen er zullen komen. ‘Er staan nog altijd 2.400 mensen op de wachtlijst. Zij kunnen echt niet wachten tot de zomer’, zegt Willekens. Verder is het volgens de beleidsmedewerker ook nodig om de dialoog met lokale besturen opnieuw op te starten voor een goede samenwerking. Eerder op de dag schreef De Standaard nog dat een groot deel van de gemeenten niet bereid is om extra opvangplaatsen te creëren. ‘Die dialoog is nodig om de gebroken vertrouwensband opnieuw te herstellen’, meent Willekens.

Partner Content