Kazachgate: Reynders, De Clerck en Vanackere waren op de hoogte

© DR
Thierry Denoël
Thierry Denoël Journalist Le Vif/L'Express

Le Vif L’Express kon de hand leggen op een e-mail die Claude Guéant (minister van Binnenlandse zaken onder Sarkozy) in 2011 kreeg. Daaruit blijkt dat zowel Reynders, De Clerck als Vanackere op de hoogte waren.

Volgens de e-mail, die de Franse politie in beslag nam en die de krant Le Monde in juni 2015 al besprak, zijn de toenmalige Belgische ministers van Financiën, Justitie, en Buitenlandse Zaken in de zaak betrokken.

Het document zorgt voor grote vragen over de betrokkenheid van MR en CD&V in het Kazachgate schandaal. De zaak gaat veel verder dan Armand De Decker.

Het gaat om een officiële e-mail verstuurd door Jean-François Etienne des Rosaies, de schaduwman van het Élysée, aan de persoonlijke assistente van Claude Guéant, toen minister van Binnenlandse Zaken, met informatie voor de “PR”, ofwel de president, toen was datNicolas Sarkozy.

De e-mail werd verstuurd twee dagen nadat de minnelijke schikking in Brussel met het Kazachs trio gesloten werd.

De e-mail werd op 19 juni 2011 verstuurd, precies twee dagen nadat de minnelijke schikking in Brussel met het Kazachs trio gesloten werd. Het trio werd in België vervolgd in het kader van een corruptiezaak met Tractebel, en het algemeen parket.

Het bericht is duidelijk over de rol van Armand De Decker, maar ook over de betrokkenheid van drie toenmalige Belgische ministers: Didier Reynders, Stefaan De Clerck en Steven Vanackere. De e-mail werpt een ander licht op de zaak. Voorlopig zal de MR maandag enkel De Decker aan een verhoor onderwerpen, maar verdere stappen zijn nu misschien nodig.

In de e-mail laat Etienne des Rosaies aan Guéant, en dus ook aan Sarkozy, weten dat de aanklachten tegen Patokh Chodiev en zijn vennoten verworpen worden. Hij herhaalt dat de Kazachse Nazarbaïev de “PR” twee jaar eerder gevraagd had “om politieke steun voor zijn vriend en zijn vennoten te vinden in België” (in het vet onderlijnd, nvdr.), dit terwijl een deal van verschillende honderden miljoenen euro’s rond de aankoop van 45 Eurocopter helikopters op het punt stond afgerond te worden tussen Parijs en Kazachstan.

Etienne des Rosaies legt ook uit dat hij “die zaak 17 maanden volgde voor Damien Loras, toen diplomatiek raadgever van het Élysée, door in België een werkgroep onder leiding van Catherine Degoul, een advocate uit Nice op te richten”. Vervolgens, en hier wordt het interessant, verduidelijkt hij aan Guéant en aan de “PR”: “Om deze zaak op te lossen, werd er een maand geleden een wettekst gestemd en ondersteund door Armand De Decker die drie ministers daarover “sensibiliseerde”: Justitie, Financiën en Buitenlandse Zaken”. Dat zijn de toenmalige ministers De Clerck (CD&V), Reynders (MR) en Vanackere (CD&V). Maar wat betekent “sensibiliseerde” precies? In ieder geval waren de drie ministers volgens deze e-mail op zijn minst op de hoogte van stappen van het Élysée.

Wat betekent u0022sensibiliseerdeu0022 precies?

Etienne des Rosaies stelt ook nog dat “dit epiloog het herstel ziet van de banksolvabiliteit van de aan de Londense en Hongkongse beurs genoteerde groep van de heer Chodiev” (opnieuw in het vet onderlijnd, nvdr). Er staat ook in de mail dat Chodiev eigenaar is van de enige fabriek die onderhoud en herstellingen van helikopters doet in Centraal-Azië. Dat verklaart meteen ook het belang van de Kazachse miljardair in die markt… “Op de vooravond van het Salon du Bourget, heeft de heer Chodiev een gigantische – ik wik mijn woorden – schuld tegenover Frankrijk”, besluit Rosaies. Het Frans-Kazachse contract werd officieel getekend op het Salon du Bourget (dichtbij Parijs) op 27 juni 2011. In het licht hiervan begrijpen we nu beter de drijfveer van het Élysée en de dringende noodzaak om de Kazakken te redden uit de netelige rechterlijke toestand in België.

Belangrijk detail: in die rechtstreeks naar Guéant verstuurde mail, via zijn trouwe kabinetschef Nathalie Gonzales-Prado, geeft Des Rosaies de persoonlijke telefoonnummers (waaronder het mobiel nummer) van Armand De Decker, en voegt hij aan het mobiel nummer tussen haakjes toe dat het “vandaag zondag” is. Hebben de Decker en Guéant die zondagavond met elkaar gebeld om elkaar te feliciteren over het slagen van de Chodievmissie? Deze e-mail wijst er in ieder geval op.

De mail beschrijft op explicietere wijze de inhoud van een nota van Jean-François Etienne des Rosaies die Le Canard Enchaîné in 2012 al publiceerde en die de zaak heeft doen ontploffen in de media. Bovendien werd deze e-mail rechtstreeks naar Guéant gestuurd, via zijn persoonlijke assistente Nathalie Gonzales-Prado, die een periode in hechtenis zat in het kader van het Franse onderzoek.

Armand De Decker bestempelde die eerste nota toen als “mallotig”, maar het onderzoek heeft geleidelijk aan bevestigd wat in de nota stond. De e-mail aan Guéant en de president van 19 juni 2011 is alvast niet “mallotig”.

Partner Content