Kardinaal Jozef De Kesel: ‘Ik heb het vooral gemunt op plastic verpakkingen’

© Karl

Jozef De Kesel is kardinaal en aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 13 minuten en 4 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De jongste voorstellen over het uitbreiden van de abortus- en euthanasiewetgeving. Alles gebeurt onder het mom van vooruitgang, maar is het dat ook? Argumenten schijnen er niet zo veel toe te doen.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

We zouden allemaal wat meer empathie mogen krijgen. Staan we er ooit bij stil hoe het moet voelen om een vreemdeling op de vlucht te zijn, die nergens meer gewenst is?

Wat is uw grootste prestatie?

Een prestatie is het niet, maar ik denk wel dat ik altijd mezelf ben gebleven.

Wat is uw grootste mislukking?

Voor ik bisschop werd, heb ik twintig jaar vormingswerk gedaan. Ik wilde mensen overtuigen, maar heb geleerd dat dat niet altijd lukt, hoe mooi die lezingen of conferenties ook zijn.

Staan we er ooit bij stil hoe het moet voelen om een vreemdeling op de vlucht te zijn, die nergens meer gewenst is?

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Die gedachte is nooit bij me opgekomen.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Van mijn tiende tot mijn tweeën- twintigste was ik lid van de KSA en dat heeft mijn jeugd totaal bepaald. Ik maakte er vrienden voor het leven en leerde te zorgen voor anderen.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Mijn bijdrage is heel klein, maar ik wil niet machteloos toekijken. Ik heb het vooral gemunt op plastic verpakkingen: mijn eigen zakjes gaan altijd mee naar de winkel.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Toen wij ons uitspraken over het wetsvoorstel rond abortus, las ik in de krant dat bisschoppen geen recht van spreken hebben. Maar als je alleen mag praten over wat je zelf hebt meegemaakt, dan moeten de meeste mensen over de meeste dingen zwijgen.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Ik heb er geen. Twintig jaar geleden heb ik enkele maanden een kanarie gehad, maar die vergat ik weleens eten te geven. Dat nooit meer.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Toen ik nog bisschop was in Brugge, heb ik – met de toestemming van het gerecht – een priester die in opspraak was gekomen opnieuw benoemd voor een beperkte opdracht. Dat had ik niet mogen doen.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Wat toen gebeurde, was grotendeels het gevolg van de Eerste Wereldoorlog en de grote financiële crash van 1929. Nu zijn de omstandigheden anders, al moeten we wel alert blijven.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Verzet en Overgave, de gevangenisbrieven van Dietrich Bonhoeffer, een Duitse dominee die zich engageerde in het verzet tegen de nazi’s, wat hij met zijn leven heeft moeten bekopen.

Waarover zou u meer willen weten?

Over de Holocaust. Over de feiten weet ik al veel, maar ik zou willen begrijpen hoe die gruwel kon gebeuren, op zulke korte tijd en met zo veel medeplichtigheid.

Twintig jaar geleden heb ik enkele maanden een kanarie gehad, maar die vergat ik weleens eten te geven. Dat nooit meer.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Ik doe zeker een bijdrage, maar pak daar liever niet mee uit.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Dat we ze niet verstaan.

Vindt u seks overschat?

Het is een belangrijke drijfveer voor elke mens. Maar in onze samenleving wordt het soms wel overschat.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Mijn vader overleed in 1995, mijn moeder vier jaar later.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Twee à drie keer per week maak ik ’s avonds een stevige wandeling van een uur.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Mocht de situatie echt gevaarlijk worden, denk ik van wel. Maar de vraag is: waar ben je veilig én welkom?

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat vriendschap, liefde en solidariteit uiterst belangrijk zijn. Wat zijn geld en carrière waard als je niets voor een ander kunt betekenen?

Partner Content