Kamervoorzitter Bracke vergeet lidmaatschap bestuurscollege UGent aan te geven

Siegfried Bracke © Belga

Kamervoorzitter Siegfried Bracke is sinds oktober 2014 lid van het bestuurscollege van de UGent maar gaf dat voor 2015 niet aan op de lijst van mandaten, ambten en beroepen die bij het Rekenhof neergelegd moeten worden en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Bracke zit in het bestuurscollege, een uitvoerend bestuursorgaan, als stemgerechtigde vertegenwoordiger van “openbare instanties, politiek, sociaal-economische en culturele milieu’s”.

Het bestuurscollege komt ongeveer 15 keer per academiejaar samen, Bracke is daar doorgaans op aanwezig. De vertegenwoordigers kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 200 euro per effectief gevorderde vergadering, waarop Bracke ook ingaat, zo is nog te horen.

Voor 2014 gaf Bracke het mandaat aan, zo blijkt ook uit de transparantiedatabank van Cumuleo. Voor 2015 gaf Bracke het mandaat niet aan, zo blijkt niet alleen uit Cumuleo, maar ook uit nazicht van het Staatsblad van 12 augustus 2016.

Sinds 2005 moeten openbare mandatarissen, hoge ambtenaren, leidinggevenden in kabinetten enzovoort, zowel een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen jaarlijks aan het Rekenhof doorgeven, alsook een vermogensaangifte doen bij het begin, stopzetting of hernieuwing van een aangifteplichtig mandaat. De mandatenlijst is publiek, de vermogensaangifte niet.

Partner Content