Kamer stemt in met strenger asielbeleid

De Kamer van Volksvertegenwoordigers neemt enkele strenge maatregelen aan om de asielcrisis het hoofd te bieden.

Bij de maatregelen die de Kamer op voorstel van Open VLD aanneemt onder andere dat EU-burgers de eerste drie maanden dat ze in België verblijven, geen recht meer hebben op steun van het OCMW.

110 Kamerleden stemden voor, 10 Vlaams Belangers onthielden zich en de tegenstemmen (8) kwamen van de Ecolo/Groen!-fractie.

Het initiatief kan een oplossing vormen voor de instroom van Roma-zigeuners, waar Gent een tijdje geleden mee werd geconfronteerd. Het wetsvoorstel – van de hand van liberaal Bart Somers – past de OCMW-wet aan om hier komaf mee te maken.

Opvang beperkt

Verder staat in de wettekst dat asielzoekers enkel nog opvang genieten bij hun eerste aanvraag. Zelfs wanneer een tweede aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, is er geen opvang meer. Wie over voldoende middelen beschikt (het equivalent van het leefloon), wordt sowieso uitgesloten van opvang.

Terugkeerrichtlijn

Daarnaast wordt de Europese terugkeerrichtlijn omgezet die de termijn om het grondgebied te verlaten, verlengt van 5 naar 30 dagen. De 5 dagen zijn nu te kort en moeilijk afdwingbaar. Na de 30 dagen wordt het bevel wel uitvoerbaar, luidt het.

Eén minister

Tot slot pleit de Kamer voor één minister die voortaan niet alleen bevoegd is voor asiel en migratie, maar ook voor hun opvang. Momenteel is staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) bevoegd voor Asiel en Migratie en zijn PS-collega van Maatschappelijke Integratie Philippe Courard voor de opvang van asielzoekers. Die versnippering van bevoegdheden is een oud zeer in het asieldebat.

Gerolf Annemans: “Heel kleine verbetering in zeer kleine catergorie”

Vlaams Belangkopstuk Gerolf Annemans is niet onder de indruk van de wijziging. Op Radio 1 zegt hij dat “het een kleine verbetering in een onbepaalde en zeer kleine categorie is.” Het Vlaams Belang stemde evenwel niet tegen, maar onthield zich. Annemans meent dat Bart Somers in de OCM-wet de poort heeft gesloten waarlangs asielzoekers die geen asielplaats krijgen weer binnenkomen. Daarom was zijn partij bereid niet tegen te stemmen.

Een oplossing geeft het akkoord echter niet, meent Anemans.

Minister Turtelboom: “Uitbuiten procedures is gedaan”

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) vindt dat er “een gigantische stap is vooruit gezet in een veel consequenter en uitgebalanceerder migratiebeleid”. Op Radio 1 zegt ze dat zij als minister van Migratie en Asielbeleid de “onhoudbaarheid” heeft gevoeld van twee bevoegde ministers. “De ene minister kon de armen opendoen en mensen opvangen, terwijl de andere bij wijze van spreken de slechterik is die iedereen uitwijst.”

De regeling is ook een goede basis voor het te sluiten regeerakkoord, omdat bepaalde categorieën van mensen geen toegang meer krijgen. Als iemand na vijftien asielaanvragen nog steeds bot vangt, klinkt het, dan moet de vraag gesteld worden of die nog recht heeft op opvang. Het “uitbuiten van procedures” is nu gedaan, besluit de minister. (Belga/SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content